חזרה

סילבוס

מספר קורס 0341-2221-01
שם הקורס מבוא לכימיה
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
גאופיזיקה
מרצה ד"ר מיכל סגל רוזנהיצרו קשר
צור קשר דוא"ל: msegalro@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: קפלון - פיזיקה , חדר: 222
אופן ההוראה שיעור ותרגיל
שעות סמסטריאליות 4
סמסטר א' תשפ"א
יום ב
שעות 11:00-13:00
בניין דן דוד - כיתות לימוד
חדר 001
סמסטר א' תשפ"א
יום ה
שעות 11:00-13:00
בניין דן דוד - כיתות לימוד
חדר 002
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו


הקורס יכסה את הנושאים הבאים: (1) מבוא לכימיה, תערובות, המרת יחידות, דיוק ומדידה, (2) אטומים ואיזוטופים, שימושים של איזוטופים במדעי כדוה"א, (3) מודל האטום, הטבלה המחזורית, מספר אבוגדרו, (4) סטוכיומטריה, איזון משוואות, (5) סוגי תגובות כימיות וסטוכיומטריה של תמיסות, (6) תכונות החומרים בטבלה המחזורית, מודל האטום של בוהר,אורביטלים, (7) סוגי קשרים כימיים, (8) שיווי-משקל כימי, (9) תגובות חומצה-בסיס, (10) גזים, חוק הגזים האידיאליים, (11) תרמוכימיה ותרמודינמיקה, (12) קינטיקה של תגובות, (13) תרכובות אורגניות, (14) כימיה אטמוספרית.טרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00