חזרה

סילבוס

מספר קורס 0341-2300-01
שם הקורס שיטות חישוביות במדעי כדור הארץ
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
גאופיזיקה
מרצה מר יואב רוביןצרו קשר
צור קשר דוא"ל: yoavrubin@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: קפלון - פיזיקה , חדר: 511
אופן ההוראה שיעור ותרגיל
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר א' תשפ"א
יום ג
שעות 15:00-17:00
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

.הקורס יתמקד בהכרת שיטות לפתרון בעיות חישוביות האופייניות למחקר בחוג לגיאופיזיקה ע"י שימוש בפייתון וסביבת העבודה שלה.
החלק הראשון של הקורס יתרכז ברענון של השפה, החל ממושגים בסיסיים כמו משתנים ופקודות פשוטות וכלה בכתיבת פונקציות והצגה גרפית. כמו כן, יושם דגש על שימוש נכון ויעיל בשפה תוך שימת לב למאפייני התוכנה. בחלק השני נפתור בעיות מורכבות יותר, כמו פתרון משוואות דיפרנציאליות, גזירה ואינטגרציה נומרית, ניתוח סטטיסטי והצגה גרפית מתקדמת (תלת-מימד, אנימציה וכו')
בסוף הקורס הסטודנטים יגישו פרויקט מסכם שיהווה חלק עיקרי בציון הקורס. הפרויקט יתמקד בכתיבת קוד על בסיס השיטות שנלמדו בקורס ומטרתו תבחר על ידי הסטודנטים. הפרויקט מקנה לסטודנטים ניסיון בעבודה עם ניתוח נתונים וכתיבת קוד, נסיון שיכול לעזור בהמשך הדרך עבור מחקר או בעבודה בתחום/תעשייה.

במהלך הקורס יינתנו תרגילים אותם חובה להגיש (לפחות 70%) והם יהוו חלק מהציון הסופי, בנוסף לבחינה.טרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםאלגברה לינארית לפיזיקה (03211100) +מבוא מתמטי לפיזיקה 1 (03211838) +Computers for Physics (03211121) +מבוא מתמטי לפיזיקה 2 (03211839) אואלגברה לינארית 1א (03661111) +חדו''א 1א (03661101) +Computers for Physics (03211121) +חדו''א 2א (03661102) +אלגברה לינארית 2א (03661112) אוחדו''א 1ב' למכנית וחומרים (05091646) +אלגברה ליניארית למכנית (05091624) +תכנות - (פייתון) (05091820) +חדו''א 2ב' למכנית (05091647)

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00