חזרה

סילבוס

מספר קורס 0341-3013-01
שם הקורס אקלים בעידן התחממות גלובלית
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים -
גיאופיזיקה
מרצה פרופ' נילי הרניקצרו קשר
צור קשר דוא"ל: harnik@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: קפלון , חדר: 312
אופן ההוראה שיעור ותרגיל
שעות סמסטריאליות 3
סמסטר ב' תשפ"א
יום ה
שעות 09:00-12:00
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

בקורס זה נכיר את המערכות והתהליכים הבסיסיים המעצבים את האקלים ושינויים בו, גם הטבעיים וגם אלו שנוצרו בעקבות התערבות האדם.
בשעורים תשולבנה הצגות חומר על ידי תלמידים הכוללות חזרה על נושאי רקע שהכרחיים לשיעור, וסקירה של אירוע או תופעה אקלימיים. השיעורים יסתיימו בדיון קצר בהשלכות של מה שלמדנו למשבר האקלימי.
השיעור יכלול שילוב של דיון, פיתוחים על הלוח, מצגות, ומטלות עבודה עצמית מודרכת בכיתה ובבית. בכל שיעור או שניים נכיר מרכיב אחר של מערכת האקלים.
דגש יינתן על פיתוח היכולת להבדיל בין עיקר לתפל, ליישם את העקרונות שנלמד כדי להבין תופעות, לזהות גרפים ולשרטט באופן סכמתי את השדות העיקריים המתארים את מערכת האקלים - טמפרטורה, גשם, רוחות, לחץ, ושטפי אנרגיה ותנע.
טרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה, תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםמבוא למטאורולוגיה דינמית (03413229) +מבוא למדעי האטמוספירה (03411200) +פיזיקה של האטמוספירה (03412005) +שיטות חישוביות במדעי כדור (03412300)


tau logohourglass00:00