חזרה

סילבוס

מספר קורס 0341-3014-01
שם הקורס מבוא לדינמיקה לא לינארית וכאוס
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
גאופיזיקה
מרצה פרופ' איל חפץצרו קשר
צור קשר דוא"ל: eyalh@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: קפלון , חדר: 309
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 3
סמסטר א' תשפ"א
יום ב
שעות 10:00-11:00
בניין
חדר
סמסטר א' תשפ"א
יום ד
שעות 11:00-13:00
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

קיימת חובת נוכחות
טרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםפיזיקה קלאסית 1 (03211118) +פיזיקה קלאסית 2 (03211119) +מכניקת הרצף גאופ - זורמים (03412009) +שיטות בפיזיקה עיונית 1 (03212130)

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00