חזרה

סילבוס

מספר קורס 0341-3021-01
שם הקורס אוקיונוגרפיה פיזיקלית
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
גאופיזיקה
מרצה ד"ר רועי ברקןצרו קשר
צור קשר דוא"ל: rbarkan@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: קפלון - פיזיקה , חדר: 311
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 3
סמסטר א' תשפ"א
יום ג
שעות 14:00-17:00
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

מטרת הקורס היא לימוד הפיזיקה שמסבירה תופעות בסיסיות של הזרימה באוקינוס, עם השלכות להתחממות הגלובלית ולתהליכים שמשפיעים על התפזרות מזהמים.
הנושאים שילמדו הם:
המבנה האנכי של האוקיאנוס. חבילות מים. הזרימה האוקיינית בסקלה גלובלית. זרמי חוף מערביים. הג?יירים האוקיינים. התרמוקלינה. אפוולינג חופי. אוסילציות אינרציליות. גלי גרביטציה פנימיים.טרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםמכניקת הרצף גאופ - זורמים (03412009) +מבוא למטאורולוגיה דינמית (03413229)

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00