חזרה

סילבוס

מספר קורס 0341-3105-01
שם הקורס מכניקת הרצף גאופיזית - מוצקים
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
גאופיזיקה
מרצה פרופ' אלון זיוצרו קשר
צור קשר דוא"ל: zivalon@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: קפלון , חדר: 218
אופן ההוראה שיעור ותרגיל
שעות סמסטריאליות 3
סמסטר ב' תשפ"א
יום ה
שעות 16:00-19:00
בניין קפלון
חדר 205
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

בקורס זה נלמד עקרונות בסיסיים במכניקת רצף של מוצקים. עקרונות אלו יאפשרו לנו לטפל בבעיות של מעוות ומאמץ. הידע הזה יאפשר ללנו לפתח את משוואת הגלים האלסטודינמית. לבסוף, נבחן את התכונות וההתנהגות של הגלים הסיסמיים השונים.טרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםאלגברה לינארית לפיזיקה (03211100) +פיזיקה קלאסית 1 (03211118) +פיזיקה קלאסית 2 (03211119) +מבוא מתמטי לפיזיקה 1 (03211838) +מבוא מתמטי לפיזיקה 2 (03211839) +גלים אור ואופטיקה (03212102)


tau logohourglass00:00