חזרה

סילבוס

מספר קורס 0341-3105-01
שם הקורס מכניקת הרצף גאופיזית - מוצקים
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים -
גיאופיזיקה
מרצה פרופ' אלון זיוצרו קשר
צור קשר דוא"ל: zivalon@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: קפלון , חדר: 218
אופן ההוראה שיעור ותרגיל
שעות סמסטריאליות 3
סמסטר ב' תשפ"א
יום ה
שעות 16:00-19:00
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

בקורס זה נלמד עקרונות בסיסיים במכניקת רצף של מוצקים. עקרונות אלו יאפשרו לנו לטפל בבעיות של מעוות ומאמץ. הידע הזה יאפשר ללנו לפתח את משוואת הגלים האלסטודינמית. לבסוף, נבחן את התכונות וההתנהגות של הגלים הסיסמיים השונים.טרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה, תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםפיסיקה כללית א1' (03511810) +פיסיקה כללית א2' (03511812) +פיסיקה כללית ב'1 (03512803) +חדו''א 1ג (03661124) +חדו''א 2ג (03661125) +אלגברה לינארית 1ג (03661130)


tau logohourglass00:00