חזרה

סילבוס

מספר קורס 0341-3106-01
שם הקורס מבוא ללוויינות
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
גאופיזיקה
מרצה פרופ' שי יהושע יצחק צוקרצרו קשר
צור קשר דוא"ל: shayz@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: קפלון - פיזיקה , חדר: 219 A
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר א' תשפ"ב
יום ב
שעות 12:00-14:00
בניין שנקר - פיזיקה
חדר 105
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

הקורס יספק את הידע הבסיסי הנדרש להיכרות עם עולם הלוויינות, וייתן לתלמידים את הרקע הבסיסי ביותר להבנת היכולות אותן מספקים לוויינים, והאתגרים עמם נדרשים להתמודד בתכנון ובניית לוויינים.

מבין הנושאים שיוצגו בקורס: מסלולי לוויינים, הנעה רקטית, שיקולים במבנה לוויין, מקורות אנרגיה להפעלת לוויין, בקרת מצב הלוויין, בקרת טמפרטורה בחלל, תקשורת, לווייני תצפית, לווייני תקשורת, לווייני ניווט, לוויינים זעירים.לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

עבודת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםמבוא למערכת השמש (03412301)

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00