חזרה

סילבוס

מספר קורס 0341-3205-01
שם הקורס שיטות סייסמיות
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
גאופיזיקה
מרצה ד"ר אריאל ללושצרו קשר
צור קשר דוא"ל: ariellel@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור ותרגיל
שעות סמסטריאליות 4
סמסטר ב' תשפ"ב
יום ג
שעות 09:00-11:00
בניין אורנשטיין - כימיה
חדר 102
סמסטר ב' תשפ"ב
יום ג
שעות 11:00-13:00
בניין אורנשטיין - כימיה
חדר 102
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

בקורס זה נלמד את העקרונות והשיטות הבסיסיים לעיבוד נתונים סייסמים שנאספו ביבשה או בים. מטרתנו תהיה, בסופו של דבר, להגיע להדמייה של תת הקרקע אשר תחשוף את התכונות הסטרוקטורליות שלו. כשלב מרכזי בתהליך, נעסוק באנליזת מהירות סיסמית.טרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםמכניקת הרצף גאופ - מוצקים (03413105) +מבוא למדעי כדור הארץ (03411201) +עיבוד אותות גאופיזיים (03413214)

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00