חזרה

סילבוס

מספר קורס 0341-3207-01
שם הקורס גאודינמיקה
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
גאופיזיקה
מרצה פרופ' אלון זיוצרו קשר
צור קשר דוא"ל: zivalon@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: קפלון , חדר: 218
אופן ההוראה שיעור ותרגיל
שעות סמסטריאליות 3
סמסטר א' תשפ"א
יום א
שעות 08:00-11:00
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

הקורס עוסק בתהליכים הפסיקליים בפנים כדור הארץ, המניעים את תנועת הלוחות ותהליכים קשורים אחריםטרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםמבוא למדעי כדור הארץ (03411201) +מבוא לגיאופיזיקה (03411206) +טקטוניקה ואנליזה גאודטית (03412206) +פיזיקה קלאסית 1 (03211118) אופיסיקה כללית א1' (03511810) +פיזיקה קלאסית 2 (03211119) אופיסיקה כללית א2' (03511812)


tau logohourglass00:00