חזרה

סילבוס

מספר קורס 0341-3207-01
שם הקורס גאודינמיקה
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
גאופיזיקה
מרצה פרופ' אלון זיוצרו קשר
צור קשר דוא"ל: zivalon@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: קפלון - פיזיקה , חדר: 218
אופן ההוראה שיעור ותרגיל
שעות סמסטריאליות 3
סמסטר א' תשפ"ב
יום א
שעות 08:00-11:00
בניין שנקר - פיזיקה
חדר 104
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

הקורס עוסק בתהליכים הפסיקליים בפנים כדור הארץ, המניעים את תנועת הלוחות ותהליכים קשורים אחריםלסילבוס המפורט
מטלות הקורס

בחינת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםמבוא למדעי כדור הארץ (03411201) +מבוא לגיאופיזיקה (03411206) +טקטוניקה ואנליזה גאודטית (03412206) +פיזיקה קלאסית 1 (03211118) אופיזיקה כללית א1' (03511810) +פיזיקה קלאסית 2 (03211119) אופיזיקה כללית א2' (03511812)

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00