חזרה

סילבוס

מספר קורס 0341-3229-01
שם הקורס מבוא למטאורולוגיה דינמית
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
גאופיזיקה
מרצה פרופ' נילי הרניקצרו קשר
צור קשר דוא"ל: harnik@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: קפלון - פיזיקה , חדר: 312
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 3
סמסטר ב' תשפ"ב
יום ה
שעות 12:00-15:00
בניין אורנשטיין - כימיה
חדר 110
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

הקורס יקנה הכרות בסיסית עם המאפיינים של הזרימה באטמוספירה והבנה בסיסית של העקרונות המעצבים אותה. הבנה בסיסית של איך איך נוצר זרם הסילון והפיתולים בו, איך נוצרות סופות, ומה השפעתן על מאזן האנרגיה. לשם כך נלמד את ישום משוואות התנועה במערכת מסתובבת, נכיר את המאזנים הבסיסיים שמעצבים את הזרימה ונבין אותם באמצעות אנאליזת סקאלות, ואנאליזת הפרעות סביב המאזנים הללו. נלמד על גלים ועל אי יציבות והקשר של תופעות אלו לסופות והפרעות במזג אויר ואקלים.

טרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

בחינת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםIntroduction to Atmospher (03411200) +מכניקת הרצף גאופ - זורמים (03412009) +גלים אור ואופטיקה (03212102) +מעבדה במדעי כדור הארץ (03412007)

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00