חזרה

סילבוס

מספר קורס 0341-3258-01
שם הקורס סייסמולוגיה של רעידות אדמה
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
גאופיזיקה
מרצה ד"ר אסף ענבלצרו קשר
צור קשר דוא"ל: asafinbal@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: קפלון - פיזיקה , חדר: 216
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 3
סמסטר ב' תשפ"ב
יום א
שעות 12:00-15:00
בניין שנקר - פיזיקה
חדר 105
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

בקורס סייסמולוגיה של רעידות אדמה נלמד על מקורות סייסמיים והגלים האלסטיים שהם מייצרים.טרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםמכניקת הרצף גאופ - מוצקים (03413105) +מבוא למדעי כדור הארץ (03411201)

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00