חזרה

סילבוס

מספר קורס 0341-4007-01
שם הקורס מבוא לשכבת הגבול האטמוספירית
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
גאופיזיקה
מרצה פרופ' פנחס אלפרטצרו קשר
צור קשר דוא"ל: pinhas@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהשני 13:00 - 12:00
בניין: קפלון - פיזיקה , חדר: 327
אופן ההוראה שיעור ותרגיל
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר ב' תשפ"ב
יום ה
שעות 15:00-17:00
בניין קפלון - פיזיקה
חדר 205
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

סילבוס: מבוא לתיאוריה של שכבת הגבול האטמוספרית
מבוא: הגדרת שכבת הגבול, רוח וזרימה, הסעה טורבולנטית, הנחת טיילור, טמפרטורה וירטואלית, עומק שכבת הגבול והמבנה, מיקרו-מטאורולוגיה
כלים קונספטואליים-סטטיסטיקה: טורבולנציה והספקטרום, הקפיצה הספקטרלית, ממוצע וטורבולציה, אנרגיה קינטית טורבולנטית, שטף קינמטי, שטף ערבלי, סיכום איינשטיין, מאמץ, מהירות החיכוך.
המשוואות הדינמיות בטורבולנציה: משוואות היסוד, הפשטות וקירובים, משוואות למשתנים ממוצעים בזורם טורבולנטי, ניתוח אירועים.
משוואות החיזוי לשטפים טורבולנטיים: משוואות החיזוי למשתנים טורבולנטיים
סקלות בקונבקציה חופשית: משוואות חיזוי לשונויות
תנאי גבול ואילוצי פני השטח: משוואת החום בפני השטח, מאזן הקרינה, שטפי הפנים, שטף מוחשי ושטף חום כמוס, השטף אל ומתוך הקרקעטרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00