חזרה

סילבוס

מספר קורס 0341-4009-01
שם הקורס פיזיקה של שביטים
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
גאופיזיקה
מרצה פרופ' דינה קובץ-פריאלניקצרו קשר
צור קשר דוא"ל: dinak@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: קפלון , חדר: 317
אופן ההוראה שיעור ותרגיל
שעות סמסטריאליות 3
סמסטר ב' תשפ"ב
יום ב
שעות 16:00-19:00
בניין קפלון
חדר 205
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

הקורס דן בכוכבי שביט ומתמקד בנושאים הבאים: דינמיקה של מסלולי השביטים, מנגנוני היווצרותם, המבנה הפנימי של גרעין השביט, מבנה ההילה והזנב האופיניים לשביטים, תהליכים פיזיקליים וכימיים שמתרחשים בגרעין (מעברי פאזה, הולכת חום, זרימה בתווך פורוזי), תצפיות ומשימות חלל. במהלך הקורס התלמידים נדרשים לבצע מטלות מחקר ובסוף הקורס, להגיש עבודה מסכמת של מטלות אלה, לשם קבלת ציון סופי על הקורס.טרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםפיזיקה קלאסית 1 (03211118) אופיסיקה כללית א1' (03511810) +פיזיקה קלאסית 2 (03211119) אופיסיקה כללית א2' (03511812) +מבוא מתמטי לפיזיקאים 1 (03211838) אוחדו''א 1ג (03661124) +מבוא מתמטי לפיזיקאים 2 (03211839) אוחדו''א 2ג (03661125) +מכניקה מסלולית א' (03413262) אומבוא למערכת השמש (03412301) +אלגברה לינארית 1ג (03661130) +פיסיקה כללית ב'1 (03512803) +שיטות מתמטיות בכימיה (03512512) +כדור הארץ כפלנטה (03411203)


tau logohourglass00:00