חזרה

סילבוס

מספר קורס 0341-4076-01
שם הקורס גיאולוגיה של המזרח התיכון
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
גאופיזיקה
מרצה פרופ' שמואל מרקוצרו קשר
צור קשר דוא"ל: shmulikm@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: קפלון - פיזיקה , חדר: 201
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 3
סמסטר ב' תשפ"א
יום ג
שעות 09:00-12:00
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

המטרה העיקרית של הקורס היא העמקת ההבנה של תהליכים בסיסיים ותופעות גאולוגיות נפוצות בעולם באמצעות דוגמאות מהגאולוגיה המקומית. במהלך הקורס נסקור את ההיסטוריה הגיאולוגית של המזרח התיכון, נלמד על ההרכב ואופן ההיווצרות של הקרום היבשתי באזור כדוגמא לאורוגנזה ולהיווצרות יבשות בכלל, היווצרות הפנפליין כדוגמא לתהליכי עיצוב פני השטח עם תום השלב האורוגני. שיטות קביעת הגילים וזיהוי התהליכים בעומק ובפני השטח. נתאר את היווצרות הכיסוי על הפנפליין, חלוקת הכיסוי ליחידות. השינויים ביחידות הסלע באזור כחלק מתמונת העולם באותם הזמנים עיצוב הנוף בעבר ובהווה כתוצאה של תהליכים טקטוניים ושינויי אקלים.
במהלך הקורס נתרגל ניתוח מפות גיאולוגיות ונקיים שני ימי סיור, אחד לצפון הנגב והשני לכרמל והגליל.
הציון יקבע על פי התרגילים (20%) ועבודת סיכום שתוצג בפני כל המשתתפים עם תום הקורס.טרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

עבודת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00