חזרה

סילבוס

מספר קורס 0341-4100-01
שם הקורס שאלות פתוחות באקלים
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
גאופיזיקה
מרצה פרופ' נילי הרניקצרו קשר
צור קשר דוא"ל: harnik@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: קפלון - פיזיקה , חדר: 312
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר א' תשפ"א
יום ב
שעות 13:00-15:00
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

התחממות גלובלית מהווה את אחת הבעיות החמורות העומדות בפני האנושות. יש כיום קונצנזוס בקרב מדעני האקלים שהתחממות אכן קורת וחלקה לפחות כתוצאה ממעשה ידי האדם. יחד עם זאת, אי הודאות בתחזיות האקלימיות, הגלובליות וביתר שאת האזוריות, מאד גדולה. אנו עדיין לא מבינים את חלק מהמשובים המרכזיים במערכת האקלים, מה צפוי לקרות באזור מסויים, עד כמה אנו קרובים לנקודות אל חזור של המערכת ועוד. כמו כן יש פערים גדולים ביכולת שלנו לנתר ולמדל תהליכים בסיסיים במערכת האקלים, וכן אספקטים מגוונים של שינויי אקלים. בקורס זה נעסוק לעומק בנושא מסוים הנמצא בחזית מדע האקלים כיום.
הקורס יהיה בנוי על קריאה בבית של מאמרים, הצגת חלקים מהם בכיתה (כל שבוע כל תלמיד יציג משהו) ודיון במאמר ובשאלות שעולות.
הציון יינתן על סמך מצגות בכיתה ופרויקט.

נושא הקורס בסמסטר סתיו 2020-21: שימוש בשיטות בינה מלאכותית לפתרון בעיות אקלים
המורכבות של המערכת, ריבוי תצפיות מסוגים שונים והרצות מודלים שונות הביאה באופן טבעי להתפתחות שיטות בינה מלאכותית שכונות כל שאלות שונות בתחום האקלים, אבל הפוטנציאל של שיטות אלו רחוק מאד ממיצוי. בקורס זה נסקור את שיטות הבינה המלאכותית המרכזיות, ונשים דגש על סוג הבעיות שהן עוזרות לפתור. נקרא מאמרים שבהם השיטות הללו תרמו מהותית למחקר האקלים. בפרויקט יתכננו התלמידים מחקר שמשתמש בשיטות בינה מלאכותית כדי לענות על שאלה קונקרטית.טרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

עבודת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00