חזרה

סילבוס

מספר קורס 0341-4125-01
שם הקורס מעבדה בסייסמולוגיה של רעידות אדמה
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
גאופיזיקה
מרצה ד"ר אסף ענבלצרו קשר
צור קשר דוא"ל: asafinbal@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: קפלון , חדר: 216
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 3
סמסטר א' תשפ"ב
יום ה
שעות 13:00-16:00
בניין קפלון
חדר 205
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

הקורס יתמקד באנליזה של סייסמוגרמות במטרה ללמוד על התכונות של המקור הסייסמי מתוך הנתונים. העבודה תתתבסס על ידע קודם בתכנות.
רשימה חלקית של הנושאים בקורס:
Seismic data centers: data download, gain and response corrections, meta-data, seismic data, properties of velocity- and acceleration-meters
Filtering, Convolution, Correlation, Coherency
Signal Time- and Frequency- analysis, Signal envelopes
Signal detection: STA/LTA, polarization analysis , template matching
Array analysis, Location via inverse and grid-search approach
Travel time calculation, move-out plots, P- and S-wave arrivals
Magnitude and stress drop determination
Moment tensor inversion
Big Data Analysis using Graphical Processing Unitsטרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

עבודת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.tau logohourglass00:00