חזרה

סילבוס

מספר קורס 0341-4286-01
שם הקורס רעידות אדמה: עקרונות יישומים ומקרי חקר
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
גאופיזיקה
מרצה פרופ' אלון זיוצרו קשר
צור קשר דוא"ל: zivalon@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: קפלון - פיזיקה , חדר: 218
אופן ההוראה סמינר
שעות סמסטריאליות 3
סמסטר א' תשפ"א
יום ה
שעות 09:00-12:00
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

בקורס זה נקרא מאמרים בנושאים שונים הקשורים לסייסמולוגיה של רעידות אדמה. התלמידים יציגו את המאמרים וינהלו דיון ביקורתי. ציון עובר/לא עובר ינתן על-סמך ההצגות והתרומה לדיון בכיתה.טרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

עבודת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםסיסמולוגיה של רעידות אדמה (03413258)

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00