חזרה

סילבוס

מספר קורס 0341-4416-01
שם הקורס חשמל אטמוספרי
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
גאופיזיקה
מרצה פרופ' קולין פרייסצרו קשר
צור קשר דוא"ל: colin@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: קפלון , חדר: 314
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר א' תשפ"א
יום ה
שעות 12:00-14:00
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

חשמל אטמוספרי הוא תחום במדע האטמוספירה העוסק בתופעות חשמליות טבעיות באטמוספרה. רוב אלה קשורים לסופות רעמים וברקים, שיהיו במוקד הקורס. עם זאת, יש תופעות נוספות כמו מטאורים ורעידות אדמה המייצרות גם חשמל באטמוספירה. הסמינר יקיף מגוון נושאים עם מרצים אורחים לאורך הסמסטר. התלמידים צפויים לחקור היבט אחד של חשמל אטמוספרי לקראת המחצית השנייה של הקורס, ולהגיש הרצאה בפני הכיתה, ולכתוב דוח לקראת סוף הסמסטר.טרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

עבודת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00