חזרה

סילבוס

מספר קורס 0349-1608-02
שם הקורס מבוא לגיאואינפורמטיקה ב' : מערכות מידע גיאוגרפיות
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
גאוגרפיה וסביבת האדם
אופן ההוראה תרגיל
שעות סמסטריאליות 1
סמסטר ב' תשפ"ב
יום ב
שעות 14:00-16:00
בניין יד אבנר
חדר 232
הלימודים מתקיימים כל שבועיים
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

הקורס מיועד רכישת ידע מעמיק במבנה ושימושי במערכות מידע גיאוגרפי. הדגש נעשה על התיאוריה ויכולת ביצועית של שיטות ממ"ג מתקדמות: מודלים של נתונים מרחביים, בניית מודל דיגיטלי של פני השטח, בדיקת תקנות של נתונים גיאוגרפיים, עריכתם עם שימוש במודל טופולוגי, ניתוח רשתות. הקורס יתבסס על מערכות ממ"ג ARCGIS. ביצוע מוצלח של התרגילים תביא לרמת שימוש גבוהה בממ"ג.

תוכנית הקורס:
1. ממ"ג רסטרי וממ"ג במימד שלישי:
1.1. יישום גישת רסטרי בממ"ג, פורמאטים רסטריים, השוואה בין ממ"ג ווקטורי ורסטרי.
1.2. שיטות ניתוח בסיסיות בממ"ג רסטרי.
1.3. שמירת נתוני גובה ופני השטח בממ"ג, רסטר ו-TIN.
1.4. שיטות בנייה עריכה ועיבודן של תבנית.
1.5. שיטות מתקדמות של ניתוח תלת-ממדי.
2. בניית ממ"ג:
2.1. Geo-Relational model.
2.2. הרחבת בסיס נתונים לצורך שמירה, עריכה, תשאול נתונים מרחביים.
2.3. תקנות נתוני ממ"ג: הטילים, פורמט נתונים.
2.4. שילוב ווקטור ורסטר במסגרת מערכות ממ"ג שונות.
2.5. בניית מבנה טופולוגי, טעויות טופולוגיות ותיקונן.
3. רשתות (networks) וממ"ג:
3.1. מודל ממ"ג לשמירת מאפייני רשתות.
3.2. שיטות לניתוח רשתות ויישומן בממ"ג.הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםמבוא לגיאואינפורמטיקה א' (03491606) +סטטיסטיקה לגיאוגרפים (03491817)


tau logohourglass00:00