חזרה

סילבוס

מספר קורס 0349-2020-01
שם הקורס מיומנויות במחקר וכתיבה מדעית
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים -
גאוגרפיה וסביבת האדם
מרצה פרופ' דרור אבישרצרו קשר
צור קשר דוא"ל: droravi@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור ותרגיל
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר א' תשפ"א
יום ד
שעות 08:00-10:00
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

מטרתו של הקורס היא להקנות לסטודנטים מיומנויות אקדמיות בסיסיות של קריאה וכתיבה מדעית. הקורס יכלול הכרות עם סוגי ז'אנרים שונים של כתיבה מדעית, אבני הבניין של הכתיבה המדעית (טיעונים, פסקאות, ציטטות וכדומה), הסתמכות על מקורות מדעיים, חיפוש מקורות במאגרי מידע, שימוש בהפניות וניהול ביבליוגרפיה. כמו כן, הקורס יקנה מיומנויות בהצגת חומר מדעי כמאמר, פוסטר והרצאה מדעית בכנס. כל סטודנט יבחר נושא מדעי עליו יעבוד לאורך כל הסמסטר, ועליו יבצע מטלות של תרגילי כתיבה, הצגת פוסטר מדעי והרצאה. ציון הקורס יבנה ממרכבי המטלות הללוהסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

עבודת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה, תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.tau logohourglass00:00