חזרה

סילבוס

מספר קורס 0349-2121-01
שם הקורס גיאופוליקה של מים
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים -
גאוגרפיה וסביבת האדם
מרצה ד"ר אמנון קרטיןצרו קשר
צור קשר דוא"ל: kartin@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: יד אבנר , חדר: 119 ב
אופן ההוראה שיעור ותרגיל
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר ב' תשפ"א
יום ד
שעות 12:00-14:00
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

מים הם 'מצרך' שאין אפשרות למנוע את השימוש בו, הואיל וחיוניים הם לקיום האנושי. ועדיין, אין מנוס מלהגדיר אותם כ 'טובין כלכלי' ('economic good') היות ושימוש בלתי מרוסן של האחד מפחית בהכרח מהכמות הזמינה למשתמשים אחרים ועלול לדרדרם לעבר מצב של 'טרגדיה של נחלת הכלל'. לנוכח חשיבותם הקריטית לקיום מתבקשת השאלה מהו מנגנון התמחור הראוי למצרך זה והאם יש להפעילו מהטיפה הראשונה גם כלפי אוכלוסיות מועטות הכנסה, שהיקפם יכול, תיאורטית, להוות חלק ניכר מן האוכלוסייה. לצד שאלה אתית-מוסרית, חברתית זו ניצבת העובדה שמים משמשים תכליות נוספות - לייצור מזון, לתעשייה, לשימור מערכות אקולוגיות, אם למנות רק כמה מהם. כלומר, ריבוי המשתמשים שמחזיקים, סביר להניח, באינטרסים מנוגדים, יוצר פוטנציאל להתפתחות מתח פנים מדינתי שצפוי להחריף ככל שהפער בין היצע לביקוש יגדל. פוטנציאל התלקחות סכסוכי מים קיים גם בין מדינות היות שתנועת המים בטבע (מעל ומתחת לפני השטח) אינה מכירה בחלוקתו של המרחב הגיאוגרפי ליחידות פוליטיות המופרדות בקווי גבול.
כל אחד מהיבטים אלו לבד וכולם ביחד מחייבים את המסקנה שהמים הם משאב הדורש מנגנוני הסדרה אם זה ברמה המדינתית או בזו הבינלאומית. צורך זה הוא שמזמין את השחקן הפוליטי להתערב בתחום ניהול משאב המים ולקבל החלטות מדיניות המחייבות לא אחת בחירה בין ערכים חשובים תוך הקרבה, של ערך חשוב ביותר אחד למען ערך חשוב לא פחות.
סוגיית מערכת יחסי הגומלין בין משאב המים ובין קבלת החלטות פוליטיות, כלכליות וחברתיות היא שעומדת במרכזו של הדיון בחלקו הראשון של הקורס. סביב מוקד זה נעסוק גם בניתוח מושג המחסור במים ובדרכי הפעולה העומדות לרשות המדינות לצמצמו. לשם המחשה ננתח את מדיניות המים של שתי מדינות עמוסות אוכלוסין: סין והודו.
חלקו השני מפנה את המבט לעבר מדינת ישראל. הדיון בחלק זה סוקר ומנתח את מאפייני משק המים ואת מדיניות המים של ישראל מאז כינונה, מן ההיבט הפנים מדינתי והבין מדינתי.
נושאים לדיון:
? טבעו של המצרך מים והמורכבות הכרוכה בניהולו
? מחסור במים: סוגים, גורמים והשלכות
? פוליטיקה של מים במדינת הלאום המודרנית על רקע התמורות שהתחוללו בגישת ניהולה הכלכלי
? מים בינלאומיים: היבטים משפטיים וסוגיית התלקחות סכסוכים אלימים סביבם
? גיאופוליטיקה של מים בישראל: מדיניות המים בישראל ויחסי המים של ישראל ושכנותיה

חובות הקורס:
עמידה במבחן בסיום הקורס (שאלות פתוחות).טרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

בחינת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה, תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.tau logohourglass00:00