חזרה

סילבוס

מספר קורס 0349-2135-01
שם הקורס מי שתייה, סניטציה והיגיינה
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים -
גאוגרפיה וסביבת האדם
מרצה פרופ' דרור אבישרצרו קשר
צור קשר דוא"ל: droravi@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור ותרגיל
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר ב' תשפ"א
יום ד
שעות 08:00-10:00
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו


קורס WASH ? סילבוס כללי
פרופ? דרור אבישר

מטרת הקורס:
הקורס יתחיל מהצגה של WASH ומרכיביו (מים, סניטציה והיגיינה) והסכנה הבריאותית באי הקפדה על הפרדה בין המרכיבים הללו. בקורס ילמד מעגל הקשר הקשוח בין מים-סניטציה-היגיינה, את המשמעויות העולמיות, חברתיות, בריאותיות, וסביבתיות הכרוכות בהם במציאות השוררת בעולם של המאה ה- 21 (במדינות וחברות עניות, ותחת השינוי האקלימי), וכן את מידת השבריריות של הקשר בין המרכבים הללו (אזורי אסון העשויים להפוך ברגע אחד לאזור הפצת מחלות). הקורס יחשוף את הפעילות הרווחת בעולם בנושא, את דרכי ההתמודדות והפעולות הנעשות בכדי לדאוג ולשמור על זכותם הבסיסית של כלל אוכלוסיית העולם למים בטוחים.

נושאי הלימוד:
הצגת הקשר בין מים-סניטציה-היגיינה מהזווית ההיסטורית, כולל התפרצות מחלות והבנה בצורך האקוטי לפיתוח מערכות נפרדות למים ושפכים. התפתחות תחום ה- WASH העולמי מהתערבות במצבי חירום (שנות ה 60), ועד היום. מטרות האו?ם על פי SDGs ? ומרכיביו: מי שתיה בטוחים כולל מקורות מים, איכות מים, השפעות בריאותיות, טיפול במים, הפצה\חלוקת מים; סניטציה ? משמעות, בעיות ורגישות, פתרונות; היגיינה ? משמעות, השלכות. WASH בשוטף באזורים כפריים ובאזורים עירוניים, ניטור מים איכות וסניטציה; WASH בשינויי אקלים; WASH במצבי חירום.

מטלות:
מבחן בסוף הקורסטרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה, תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.tau logohourglass00:00