חזרה

סילבוס

מספר קורס 0349-2166-01
שם הקורס ניהול מידע לוויני למחקר סביבתי
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים -
גאוגרפיה וסביבת האדם
מרצה פרופ' אלכסנדרה צ'ודנובסקיצרו קשר
צור קשר דוא"ל: achudnov@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהשני 17:00 - 16:00
בניין: יד אבנר , חדר: 111 ב
אופן ההוראה שיעור ותרגיל
שעות סמסטריאליות 4
סמסטר ב' תשפ"א
יום ד
שעות 10:00-14:00
בניין יד אבנר
חדר 232
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

הקורס יכסה נושאים שונים הקשורים ליישומים סביבתיים של חישה מרחוק, עם דגש על יישומים יבשתיים בתחום הספקטראלי של ה VIS-NIR-SWIR, יבחן שיטות למעקב לאחר שינויים סביבתיים. בנוסף הקורס יעסק בעקרונות היסוד של ניתוח נתונים סטטיסטיים מרחביים המתקבלים ממערכות חישה מרחוק שונות. הקורס מניח הבנה במושגי יסוד בסטטיסטיקה וברגרסיה פשוטה. במסגרת הקורס נשתמש בתוכנה הסטטיסטית JMP ותכנות ENVI , ו-ARCGIS
שיטת ההוראה בקורס: קריאת מאמרים, הרצאות תיאורטיות, תרגול מעשי במעבדת המחשבים בתוכנות ENVI ו ARCIS, עבודה מעשית עם ספקטרומטר שדה, הדמאות לווין, והגשת דו"חות תרגיל קצרים מדי שבוע, ועבודה (לא יהיה מבחן).
תוצרי למידה :
בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:
1. להוריד הדמאת לווין ולבצע תיקונים וניתוח ולהגיע למסכנה מדעית.
2. להבין תוצרים של ניתוחים סטטיסטיים-מרחביים.
3. לנתח נתונים סטטיסטיים-מרחביים באמצעות תוכנה.
4. להעריך באופן ביקורתי תוצאות של ניתוחים.
רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
מבוא לקורס
הגדרת נושאי מחקר
מדידות בספקטרומטר שדה
טרנספורמציות מרחביות
מיפוי היפר-ספקטרלי
מיפוי הסביבה העירונית
סדרות זמן - נתוני לנדסאט ו MODIS
שיטת ההוראה בקורס: שיטת הלימוד
1. הרצאה בליווי הדגמות מחשב; ניתוח פלטים.
2. תרגול במחשב
3. שימוש באתר הקורס.


הערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
הגשת תרגילים והצגה בכיתה 30 %
עבודה סופית 70%טרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

עבודת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה, תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםמבוא לגיאואינפורמטיקה א' (03491606) +חישה מרחוק (03492918)


tau logohourglass00:00