חזרה

סילבוס

מספר קורס 0349-2245-01
שם הקורס תהליכי זיהום מים:שיטות שדה ומעבדה
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים -
גאוגרפיה וסביבת האדם
מרצה פרופ' דרור אבישרצרו קשר
צור קשר דוא"ל: droravi@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור ותרגיל
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר א' תשפ"א
יום ד
שעות 14:00-16:00
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

במהלך הקורס התלמידים ילמדו את המקורות, התהליכים והמנגנונים של זיהום מים, החל מתפיסות כלליות, זיהום ממקורות אנטי-מיקרוביאלים וכימיים, וכן שיטות שדה לדגימה ומדידה ובסיסי ניתוח מעבדה.

דרישות קדם: כלים הידרוגאולוגיים, כימיים ואיזוטופיים
מטלת הקורס: בחינההסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה, תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםהידרוגיאולוגיה כלים כימים (03492913)


tau logohourglass00:00