חזרה

סילבוס

מספר קורס 0349-2264-01
שם הקורס עיור, ערים, עירוניות
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים -
גאוגרפיה וסביבת האדם
מרצה ד"ר אורנה צפריר-ראובןצרו קשר
צור קשר דוא"ל: ornazr@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור ותרגיל
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר א' תשפ"א
יום ג
שעות 10:00-12:00
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

הקורס 'עיר, ערים, עירוניות' נועד להקנות בסיס ידע מסודר ורחב אודות התופעה ושמה "עיר" על כל היבטיה. במסגרתו יילמדו מגוון נושאים המהווים יסוד לתחומים שונים ומגוונים בתחום הגיאוגרפיה העירונית והתכנון העירוני.

נושאי הקורס:

עיר, עיור ועירוניות בעולם: התפתחות, תפרוסת, מאפיינים

עיור ופיתוח כלכלי, עיור ותהליכים דמוגרפים

מהעיר הקדם תעשייתית עד לעיר הפוסט תעשייתית

על מערכות עירוניות - URBAN SYSTEMS:

התפתחות המערכת העירונית והבנת מרכיביה

גישות לניתוח והבנה של מערכות עירוניות

גלובליזציה וערי עולם: מאפיינים, גישות ושיטות לדירוג ערי עולם.

על העיר כ'מערכת' - CITY AS SYSTEM:

הבנת המבנה העירוני: שימושי קרקע, קבוצות חברתיות, דינמיקה עירונית.

מודלים לניתוח מבנה עירוני

מע"ר ומסחר בעיר - מהעיר התעשייתית עד לעיר הגלובלית.

תהליך הפירבור ומרחבים מטרופוליטניים

קבוצות חברתיות בעירדרישות הקורס:


נוכחות חובה
מבחן/מבחן בית מסכםטרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה, תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםמבוא לסביבת האדם (03491407) אומבוא לתכנון עירוני ואזורי (03491303)


tau logohourglass00:00