חזרה

סילבוס

מספר קורס 0349-2266-01
שם הקורס טיפול בפסולת בישראל
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים -
גאוגרפיה וסביבת האדם
מרצה ד"ר ירון ירגן בלסלבצרו קשר
צור קשר דוא"ל: yaronbal@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: יד אבנר , חדר: 206
אופן ההוראה שיעור ותרגיל
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר א' תשפ"א
יום ג
שעות 12:00-14:00
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

טיפול בפסולת בישראל ? סילבוס מקוצר תשפ"א

מרצה: מרצים אורחים


רכז הקורס: ד"ר ירון בלסלב


תיאור הקורס: פסולת היא סוגיה סביבתית ראשונה במעלה, ואחת ההתמודדויות המורכבות לרשויות המקומיות ולמשרדי הממשלה. קורס זה סוקר את התפתחות מדיניות הטיפול בפסולת בארץ ובעולם והדרכים השונות לטיפול בפסולת. הקורס יבחן את קשיי הרשויות האמונות על האיסוף והמיון והחלופות השונות לטיפול בפסולת. הקורס יעסוק גם בסוגיות כלכליות, חברתיות ופוליטיות של חלופות הטיפול בפסולת. הקורס מבוסס על מרצים אורחים מהאקדמיה והשטח, אשר מומחים בטיפול בפסולת, ובהתאם להנחיות הבריאות יכלול גם ימי סיור מלאים אל אתרי המחזור והטיפול בפסולת ברחבי הארץ. בסיורים (אם יתאפשר לקיימם) תיערך היכרות מעמיקה עם דרכי הטיפול בפסולת, הכרת המומחים בשטח, והשוואת התיאוריה למציאות.


הקורס נערך תוך שיתוף פעולה בין אוניברסיטת תל אביב לאיגוד ערים דן לתברואה.


מבנה הקורס:
הקורס נועד להיות קורס סיורים, אך לאור הנחיות הבריאות התקבלה הנחייה שהשיעורים יתקיימו בזום. לאור זאת לא ניתן לקיים סיורים, והקורס יתקיים כשיעור זום אחת לשבוע. במידה ותהיה הקלה בהנחיות הבריאות ויורשה לקיים סיורים, יוחלפו 3 סיורים ביום סיור מלא. במידה והסיורים יתקיימו, תהיה חובת השתתפות בהם. לאור זאת, יש לשריין לצד המפגשים השבועיים בימי שלישי, 3 ימי חמישי מלאים עבור סיורים אפשריים (תאירכים יפורסמו בתחילת הסמסטר).


מטלות הגשה:
הקורס כולל 3 מטלות הגשה בקבוצות - אחת לכל 3-4 שיעורים (או לחלופין עבור סיור, אם יתקיים). כל מטלה מהווה 10% מהציון הסופי (סה"כ 3 מטלות).
המטלות כוללות שני חלקים:
א. ניתוח של חומר קריאה נרחב, והצגת שאלות על-פיו למומחים שנפגוש בקורס.
ב. לאחר השיעורים / הסיור, הקבוצה תגיש דו"ח סיור באורך עמוד אחד המשווה את חומר הקריאה לחומר הלימוד, תוך התייחסות אל השאלות שהעלו בחלק א' של המטלה.
הנחיות מפורטות למטלות יינתנו לקראת כל מטלה.


חובות התלמידים:
נוכחות והשתתפות פעילה בכל השיעורים והסיורים, קריאת חומר הקריאה (בעיקר באנגלית), הגשת 3 מטלות בקבוצות, מבחן מסכם.


דרישות קדם: אין


ציון הקורס: מטלות- 30%, מבחן- 70%


הערות חשובות:

1) הקורס מתוכנן באופן כפול:
א. כקורס זום עם מרצים אורחים בימי ג'
ב. כקורס סיורים הכולל 4 שיעורים בכיתה בימי ג', ו-3 ימי סיור מלאים בימי ה'.

2) סילבוס מפורט, כולל פירוט הסיורים יפורסם לקראת סמסטר א' - בהתאם לתיאומי המרצים האורחים ואתרי הסיורים.

3) מספר המשתתפים בקורס מוגבל.לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה, תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.tau logohourglass00:00