חזרה

סילבוס

מספר קורס 0349-2300-01
שם הקורס אקלים א"י
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים -
גאוגרפיה וסביבת האדם
מרצה פרופ' הדסה סערוניצרו קשר
צור קשר דוא"ל: saaroni@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור ותרגיל
שעות סמסטריאליות 4
סמסטר א' תשפ"א
יום ב
שעות 08:00-10:00
בניין
חדר
סמסטר א' תשפ"א
יום ג
שעות 08:00-10:00
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

תיאור הקורס
הקורס עוסק בהכרת והבנת תנאי האקלים ומזג האוויר בישראל, אזורי האקלים המאפיינים אותה לאור מיקומה במערכת הלחצים והרוחות הגלובלית ולאור התנאים הגיאוגרפיים-סביבתיים. יילמדו המאפיינים הקלימטולוגיים-סינופטיים והקשרם לתנאי מזג האוויר ברזולוציות זמן-מרחב שונות: יומית, בין-יומית, תוך עונתית, בין-עונתית ורב שנתית. ינותחו לעומק מצבי מזג אוויר להם השלכות סביבתיות משמעותיות.

מטרות
- לימוד גישות שונות לתיחום אזורי האקלים ולהגדרת עונות השנה בישראל.
- הכרת אקלים ארץ ישראל: מאפיינים, גורמים ותהליכי היווצרות.
- לימוד ויישום מתודולוגיות בחקר אקלים ארץ ישראל; הגישה הקלימטולוגית החוקרת את המשטר האקלימי של משתני הקרינה, הטמפרטורה, המשקעים, הלחות והרוח והגישה הקלימטולוגית-סינופטית החוקרת את מערכות מזג האוויר והקשרן למשטר האקלימי ולתנאים הסביבתיים (כולל אירועי קיצון).הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה, תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםמבוא לאקלים ובעיות הסובב (03491503) אומבוא למדעי האטמוספירה (03411200)


tau logohourglass00:00