חזרה

סילבוס

מספר קורס 0349-2464-01
שם הקורס מורפולוגיה עירונית
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים -
גאוגרפיה וסביבת האדם
מרצה פרופ' יצחק אומרצרו קשר
צור קשר דוא"ל: omery@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: יד אבנר , חדר: 219
אופן ההוראה שיעור ותרגיל
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר א' תשפ"א
יום ד
שעות 10:00-12:00
בניין יד אבנר
חדר 232
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

ייחודה של עיר או שכונת מגורים ניכר על פי מרכיבייה הפיזיים, המורפולוגייים, התפקודיים, הדמוגרפיים והחברתיים. מרכיבים אלה כרוכים ותלויים זה בזה, ואף נובעים זה מזה בתהליך יצירתן והתהוותם של מרחבים עירוניים. הקורס יתרכז במרכיבים המורפולוגיים?פיזיים (רשת דרכים, מגרשים, מבננים ובניינים) והקשר שלהם למבנה המרחבי התפקודי והחברתי של ערים, תוך התרכזות בעיר הישראלית, וייחודה בהשוואה לערים אחרות בעולם. הקורס יכלול: הכרות עם מודלים עירוניים המתארים את המערך המרחבי של שימושי קרקע והתפלגותן של קבוצות חברתיות בשלבי התפתחות שונים; הכרת מרכיבי המורפולוגיה העירונית והקשר שלהם לנגישות, אינטגרציה מרחבית ותנועה (ממונעת ולא-ממונעת) ולהתהוות של אזורים תפקודיים וחברתיים; הקשר של מורפולוגיה עירונית לייצוג קוגניטיבי והתמצאות מרחבית; תכנון בהתחשב בעקרונות ותהליכים מורפולוגיים בעיר.

דרישות קדם: מבוא לסביבת האדם

חובות הקורס: קריאת מאמרים לקראת הדיון בכיתה, הגשת תרגילים, והגשת עבודה מסכמת.הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

עבודת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה, תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.tau logohourglass00:00