חזרה

סילבוס

מספר קורס 0349-2477-01
שם הקורס גיאוגרפיה רפואית וסביבה
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים -
גאוגרפיה וסביבת האדם
מרצה פרופ' מיכאל הופצרו קשר
צור קשר דוא"ל: mhop@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור ותרגיל
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר א' תשפ"א
יום ד
שעות 14:00-16:00
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

גיאוגרפיה רפואית
מטרות הקורס:
הקורס מביא סקירה היסטורית ומרחבית סדורה של המחלות העיקריות שהשפיעו על התרבות האנושית מהתקופה הפליאוליתית עד הזמן החדש.
הדגש העיקרי בקורס זה הן מחלות מדבקות.
ברקע הדברים מבהיר הקורס את עקרונות החשיבה האפידמיולוגית, ומעניק את הכלים המדעים הבסיסיים לחקר גורמי תחלואה ולשיטות לניתוח סיבות תחלואה ותמותה במרחב
קהל יעד:
הקורס מיועד לתלמידי תואר ראשון. הוא מכוון לתלמידים שמתעניינים בקו התפר בין גיאוגראפיה והיסטוריה ומרחיב את תחומי העניין לאפידמיולוגיה ודמוגרפיה.
תכנים: (לוח המועדים גמיש, יותאם לקצב ההתקדמות ועשוי להיות מושפע מאירועי בריאות מתפתחים)

? מבוא: סקירה קצרה על קשרים בין תחלואה, גיאוגרפיה ודמוגרפיה.
? מחלות בזמנים קדומים
? שרידות בחברות ציידים-לקטים קדומות: בריאות בחברה פליאוליתית. מה ידוע לנו ואיך.
? בריאות ניאוליתית. מחלות במעבר להתיישבות קבע: בילהרציה במצרים הקדומה.
? מחלות בימי הביניים: עליית העיר והשוק האזורי: מגפת הדבר במאה ה: 14.
? מחלות ברנסנס: שינויי אקלים, מסעות תגלית ומחלות: עגבת באירופה, אבעבועות שחורות באמריקה
? מאות 17-18, תחילת החשיבה האפידמיולוגית: לינד, ג'נר וחיסון לאבעבועות.
? מאות 18-19, תיאוריית המיאזמה ושיברה: זמלוויס ורעלת הריון, סנו וכולרה.
? מעבר לזמן החדש: פסטר, קוך, חיסון לדיפטריה
? מחלות בעיר התעשייתית במאה 19: שחפת
? מחלות עתיקות לא נשלטות: מלאריה, צרעת ופיתוח אנטיביוטיקה.
? מחלות חדשות-ישנות: מחלת ליים, מחלת ליגיונרים, שפעת חזירים
? מחלות חדשות: סארס, קורונה, BSE-KJD
? איידסלסילבוס המפורט
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה, תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםמבוא לסביבת האדם (03491407)


tau logohourglass00:00