חזרה

סילבוס

מספר קורס 0349-2862-01
שם הקורס מודלים של תהליכים גיאוגרפיים במרחב-זמן
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים -
גאוגרפיה וסביבת האדם
מרצה פרופ' יצחק בננסוןצרו קשר
צור קשר דוא"ל: bennya@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהשני 12:00 - 11:00
בניין: יד אבנר , חדר: 222
אופן ההוראה שיעור ותרגיל
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר א' תשפ"א
יום ג
שעות 16:00-18:00
בניין יד אבנר
חדר 232
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

מודלים של תהליכים גאוגרפיים במרחב-זמן

התפתחות מערכות מידע גיאוגרפי וצבירת נתונים מרחביים ברזולוציה גבוהה הביא לגל חדש של
מודלים גיאוגרפיים. מודלים אלו מתבססים על תורת המערכות המורכבות ועל תיאוריות גיאוגרפיות מודרניות.

הקורס נותן ידע בסיסי לגבי מודלים גיאוגרפיים ושימוש בהם. יודגש שילוב בין ידע כללי על הדינמיקה של
מערכות מורכבות לבין יכולת ליישמה לצורך הדמיה וחקר של מערכת גיאוגרפית.

חובות הקורס:
- הגשת כל התרגילים שמשקלם 60% מהציון הסופי
- עבודת סיום שמשקלה 30% מהציון הסופי
- השתתפות אקטיבית בקורס עד 10% מהציון הסופי

דרישות קידום:
- מבוא לסטטיסטיקה
- מבוא לגיאואינפארמטיקה א' ו-ב'
- שיטות מחקר כמותיות

נוכחות: חובה

תוכנות מחשב: EXCEL, NETLOGO http://ccl.northwestern.edu/netlogo/

נושאים עיקריים של הקורס:
1. תורת המערכות וחשיבותה להבנת תופעות גיאוגרפיות
2. מודל כמערכת משוואות ומודל כתוכנת מחשב
3. מודלים אגרגטיביים עם הדגש על מודלים דמוגרפיים
4. גישות גיאוגרפיות עכשוויות לבנייה ושימוש במודלים מרחביים
א. אוטומאטות תאים
ב. מודלים מבוססים סוכנים

ביבליוגרפיה
Itzhak Benenson, Paul M. Torrens, Geosimulation: Automata-Based Modeling of Urban Phenomena, London, Wiley, 2004 (320 p.) [Available in the library, chapters will be available on MOODLE]
Introduction to Agent-Based Modeling (2012) by Marco A. Janssen is available for free download from https://legacy.gitbook.com/book/cbie/introduction-to-agent-based-modeling/details
See also https://ccl.northwestern.edu/netlogo/resources.shtml

תכנות: NETLOGO
https://ccl.northwestern.edu/netlogoלסילבוס המפורט
מטלות הקורס

עבודת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה, תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםמבוא לגיאואינפורמטיקה ב' (03491608) +מבוא לגיאואינפורמטיקה א' (03491606) +סטטיסטיקה לגיאוגרפים (03491817)


tau logohourglass00:00