חזרה

סילבוס

מספר קורס 0349-2880-01
שם הקורס גבולות ישראל
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים -
גאוגרפיה וסביבת האדם
מרצה פרופ' גדעון ביגרצרו קשר
צור קשר דוא"ל: biger@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: יד אבנר
אופן ההוראה שיעור ותרגיל
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר ב' תשפ"א
יום ב
שעות 16:00-18:00
בניין יד אבנר
חדר 115
סמסטר ב' תשפ"א
יום ב
שעות 16:00-18:00
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו


גבולות ישראל
פרופ' אמריטוס גדעון ביגר

סוג הקורס: שיעור
שעות: קורס סמסטריאלי - שעתיים לשבוע
דוא"ל:bigergideon@gmail.com
מטרות הקורס:
לקורס שתי מטרות עיקריות. ראשית, היכרות מעמיקה עם הגורמים שהביאו לעיצוב קווי הגבול של מדינת ישראל, והגורמים לסכסוכי הגבולות בעבר ובהווה. שנית, עמידה על השפעת גבולות מדיניים על סביבתם הפיסית והאנושית.
תיאור הקורס:
קורס זה בוחן את ההתפתחות ההיסטורית של גבולות הארץ, והשפעת מיקום הגבול על סביבתו. בקורס נדון בשאלת הגדרת גבולות ארץ ישראל, ונעמיק בתהליך התהוות גבולות הארץ בתקופה העות'מאנית, המנדט הבריטי ומדינת ישראל. דיון זה יתבסס על הרצאות וחומר קריאה מלווה. מחקר, תת-פרק לדוגמה, לעמוד בבוחן אמצע ולקיים שיחת הנחייה אישית. בתום הקורס תערך בחינה.
דרישות קדם:
? סטודנטים שנה ב' ומעלה בחוג לגיאוגרפיה.
נושאי השיעורים ורשימת קריאה:
סמסטר ב': יצירת גבולות ישראל
שיעור 1: גבולות ומשמעותם
? ביגר, גדעון, (2001), ארץ רבת גבולות, אוניברסיטת בן גוריון, מבוא, עמ' 14-3
שיעור 2: היכן היא ארץ-ישראל? גבולות הארץ מהעת העתיקה עד ראשית העת המודרנית
? לואיס, ברנרד (1982), "ההיסטוריה והגיאוגרפיה של השם פלשתינה", זמנים, 9, 1982
שיעור 3: שלהי התקופה העות'מאנית והגבול הדרומי
? Ben-Bassat Yuval and Ben Artzi Yossi, (2015), "The collision of Empires as seen from Istanbul", Journal of Historical Geography, Vol. 50, pp. 25-36
? ברור, משה, (1999), "גורמים גיאוגרפיים בהתוויית גבול ארץ ישראל-מצרים", בתוך אריאל, 140-141, תש"ס, עמ' 147-158
שיעור 4: חלוקת המזרח התיכון במלחמת העולם הראשונה
? ביגר, גדעון (2016), "האם הסכם סייקס?פיקו היה הבסיס ליצירת מדינות במזה''ת", המזרח החדש, נ"ה, עמ' 224-217
שיעור 5: גבול הצפון: בין פריס ללונדון
? McTague, John (1982), "Anglo-French Negotiations over the Boundaries of Palestine, 1919-1920", Journal of Palestine Studies, 11, pp. 100-112
שיעור 6: "קריעת" עבר-הירדן
? גיל-הר, יצחק, (1979), "הפרדת עבר-הירדן המזרחי מארץ-ישראל", קתדרה, 12, תשל"ט, עמ' 47-69
שיעור 7: ראשית תפיסת החלוקה
? שמואל, דותן, (1980). מהצעת הקאנטונים אל תכנית החלוקה, קתדרה, 15, תש"ם, עמ' 138-107
שיעור 8: תכניות החלוקה, 1947-1937
? ביגר, גדעון, (2001), ארץ רבת גבולות, אוניברסיטת בן גוריון, פרק 7, עמ' 220-192
שיעור 9: הקו הירוק: קווי שביתת הנשק
? גדעון ביגר (2018), "קווי שביתת הנשק של מדינת ישראל", עלי זית וחרב, 18 , עמ' 158-129

? שלום זכי, (1992), "התנגדות בן-גוריון ושרת לתביעות הטריטוריאליות מישראל 1956-1949", עיונים בתקומת ישראל, 2, עמ' 213-197

שיעור 10: גבול השלום עם מצרים
? דינשטיין, יורם, (1989), פסק הבוררות בפרשת טאבה, עיוני משפט, י"ד, עמ' 69-56

שיעור 11: גבול השלום עם ירדן
? ביגר, גדעון, ושטנר דוד, (2007), "להב המחרשה קבע את הגבול", בתוך: עיונים בתקומת ישראל, כרך 17, עמי 430-413

שיעור 12: הזירה הפלסטינית: הסכמי אוסלו
? שאול אריאלי (2018) , כל גבולות ישראל, עמ' 167-164.

שיעור 13: הזירה הפלסטינית: מאוסלו לטראמפ
? גלעד שר וגדעון ביגר( 2020), מה לא סיפרו לכם על תכנית טראמפ, YNET, 20 פברואר 2020.

שיעור 14: הגבול הימי
? סרברו, חיים, (2012). גבולות ישראל היום, עמ' 70-62.
?
שיעור 15 : סיכום הקורס

? יתכנו שינויים בלוח השיעורים בהתאם להתקדמות הלימוד בכיתהלסילבוס המפורט
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה, תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.tau logohourglass00:00