חזרה

סילבוס

מספר קורס 0349-2918-01
שם הקורס חישה מרחוק
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים -
גאוגרפיה וסביבת האדם
מרצה פרופ' אלכסנדרה צ'ודנובסקיצרו קשר
צור קשר דוא"ל: achudnov@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהשני 17:00 - 16:00
בניין: יד אבנר , חדר: 111 ב
אופן ההוראה שיעור ותרגיל
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר א' תשפ"א
יום ב
שעות 14:00-16:00
בניין יד אבנר
חדר 232
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

מטרת הקורס: לחשוף בפני התלמיד את הרעיונות הבסיסיים באיסוף מידע חישהמרחוק, עיבודו וניתוחו. סילבוס כללי: קרינה אלקטרומגנטית אופטית ותרמית, פלטפורמות (סוגי לווינים), חיישנים אקטיביים ופסיביים, חישה מולטיספקטרלית, תיקונים רדיומטריים וגיאומטריים, שיפור הדמאות ואריתמטיקה של הדמאות, קלסיפיקציה ליישומים שונים, חישה מרחוק של צמחיה, מים, קרקע ומינרלים שונים.

דרישות הקורס: הרצאות, 3 תרגילי חישוב ו- 3-4 תרגילי מחשב. במהלך הקורס התלמידים יתבקשו לקרוא לקראת השיעור ויחשפו לעקרונות שימוש בתכנת ENVI.- תכנה לעיבוד תמונה דיגיטלית.

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
מבוא ? עקרונות החישה מרחוק

עקרונות הקרינה האלקטרומגנטית ומעבר הקרינה באטמוספירה

איסוף נתונים בחישה מרחוק ? היסטוריה של חיישנים

עיבוד מקדים של הדמאות לוויין ? תיקונים רדיומטריים ואטמוספריים

עיבוד תמונה בסיסי: מתיחות, צבעים, מיזוג ערוצים

מיפוי נושאי מהדמאות לוויין

טרנספורמציות ספקטרליות: יחסי ערוצים, אינדקסים, ניתוח של ספקטרום

חישה מרחוק תרמית

הורדת תמונות לווין ממאגרי מידע ועיבודם

מפה עולמים של מאפיינים סביבתיים שונים וכיצד מוצגים בתמונות לוויןלסילבוס המפורט
מטלות הקורס

בחינת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה, תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםמבוא לגיאואינפורמטיקה א' (03491606)


tau logohourglass00:00