חזרה

סילבוס

מספר קורס 0349-2929-01
שם הקורס גיאוגרפיה היסטורית סביבתית בעת החדשה
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים -
גאוגרפיה וסביבת האדם
מרצה ד"ר ירון ירגן בלסלבצרו קשר
צור קשר דוא"ל: yaronbal@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: יד אבנר , חדר: 206
אופן ההוראה שיעור ותרגיל
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר א' תשפ"א
יום ב
שעות 14:00-16:00
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

גיאוגרפיה היסטורית סביבתית בעת החדשה

תאור הקורס:
קורס זה סוקר את יסודות ההיסטוריה הסביבתית וביטוייה במרחב. דיסציפלינה זו עוסקת ביחסי האדם וסביבתו בתקופות ומרחבים שונים. בקורס נבחנת התפתחות תפיסת המחקר הסביבתי בעולם המערבי, וכן הסוגיות הנמצאות כיום בחזית המחקר בארץ ובעולם. בנוסף, מושם דגש על אירועים מרכזיים בהיסטוריה-הסביבתית של ארץ-ישראל ואופן השפעתה על התפתחות המרחב הפיסי והאנושי. במהלך הקורס משולבים מספר סיורים בשעות השיעור (קיומם מותנה בהנחיות הבריאות), אשר מביאים לידי ביטוי את השפעת הסביבה הפיסית מן המאה ה-19 על התפתחות העיר בימינו.

נושאי לימוד עיקריים:
מהי היסטוריה סביבתית?, היסטוריה-סביבתית באירופה וצפון-אמריקה, היסטוריה סביבתית קולוניאלית, השפעת המהפכה התעשייתית על ערי המערב, השפעת המנדט הבריטי על נוף הארץ, תפיסת הסביבה הציונית, ייבוש ביצות, העברת מיני חי וצומח, השפעת ראשית העיור המודרני בארץ על הסביבה, התפיסה הסביבתית בתל-אביב בתקופת המנדט הבריטי, מקום הסביבה בעשור הראשון במדינת ישראל.

שיטת הלימוד: שיעורים, קריאה מודרכת, דיונים בכיתה. וסיורים שיתקיימו בזמן השיעור בסביבות העיר תל-אביב (בכפוף להנחיות הבריאות).

חובות התלמידים: נוכחות והשתתפות פעילה בשיעורים ובסיורים.

ציון הקורס: מבחן- 100%לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה, תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםמבוא לסביבת האדם (03491407)


tau logohourglass00:00