חזרה

סילבוס

מספר קורס 0349-2935-01
שם הקורס חישה מרחוק בסביבה אורבנית
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים -
גאוגרפיה וסביבת האדם
מרצה פרופ' אלכסנדרה צ'ודנובסקיצרו קשר
צור קשר דוא"ל: achudnov@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהשני 17:00 - 16:00
בניין: יד אבנר , חדר: 111 ב
אופן ההוראה שיעור ותרגיל
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר א' תשפ"א
יום ד
שעות 08:00-10:00
בניין יד אבנר
חדר 232
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

יישומי חישה מרחוק בסביבה אורבאנית

Application of remote sensing in the urban environment

פרופ' אלכסנדרה צ'ודנובסקי


מטרת הקורס: לחשוף בפני התלמיד את העקרונות הבסיסיים ויישומי חישה מרחוק בסביבה אורבאנית. הנושאים העיקריים כוללים הבנת החזרה ספקטראלית של חומרים אורבאניים שונים, ניטור זיהום אוויר באמצעות חישה מרחוק, חישה מרחוק תרמית בשטח העיר, אי-חום עירוני, מורפולוגיה אורבנית, מיון הדמאה, אקלים העיר מהיבטים שונים באמצעי חישה מרחוק.דרישות הקורס: קורס בנוי מהרצאה ותרגיל מחשב בתכנת ENVI. במהלך הקורס התלמידים יתבקשו לקרוא לקראת השיעור וילמדו שיטות עיבוד תמונה מתקדמות בתכנת ENVI.- תכנה לעיבוד תמונה דיגיטלית. כמו כן כל סטודנט יבחר נושא מחקר אשר יציג את עקרונותיהם במהלך הקורס (מצגת powerpoint).שיטת ההוראה בקורס: קריאת מאמרים, הרצאות תיאורטיות, תרגול מעשי במעבדת המחשבים בתוכנות ENVI ו ARCIS, עבודה מעשית עם ספקטרומטר שדה, הדמאות לווין, והגשת דו"חות תרגיל קצרים מדי שבוע, ועבודה מעשית אשר תסוכם במצגת. בסוף הקורס יש מבחן.

רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:
מבוא לקורס

הגדרת נושאי מחקר

חישה מרחוק בשטח העיר- סקירת נושאים עיקריים
ביצוע תיקונים רדיומטריים ואטמוספריים
מיפוי העיר בתחום התרמי
מיפוי היפר-ספקטרלי
מיפוי הסביבה העירונית
סדרות זמן - נתוני לנדסאט ו MODIS

במהלך הקורס יתקיימו מספר סדנאות-דיונים על נושאי הלימוד העיקרייםהערכת הקורס - הרכב הציון הסופי :
הגשת תרגילים 10 %

תרגילים ועבודה מעשית והצגתה בכיתה 30%
עבודה מעשית מסכמת 70%דרישות קדם: קורס יסודות חישה מרחוק- הכרחי לרישום
הקורס מוכר לתואר שנילסילבוס המפורט
מטלות הקורס

עבודת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה, תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםמבוא לגיאואינפורמטיקה א' (03491606) +חישה מרחוק (03492918)


tau logohourglass00:00