חזרה

סילבוס

מספר קורס 0349-3003-01
שם הקורס תכנון עירוני וחישה מרחוק
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים -
גאוגרפיה וסביבת האדם
מרצה פרופ' איל בן דורצרו קשר
מרצה פרופ' טובה פנסטרצרו קשר
צור קשר דוא"ל: bendor@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהשלישי 15:00 - 16:00
בניין: יד אבנר , חדר: 111
צור קשר דוא"ל: tobiws@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: יד אבנר , חדר: 202
אופן ההוראה סמינר
שעות סמסטריאליות 4
סמסטר א' תשפ"א
יום ב
שעות 12:00-14:00
בניין
חדר
סמסטר א' תשפ"א
יום ב
שעות 16:00-18:00
בניין יד אבנר
חדר 232
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

תכנון עירוני וחישה מרחוק
פרופ? טובי פנסטר
פרופ? איל בן דור

מטרת הסמינר היא לחקור שילוב ידע של חישה מרחוק עם ידע של תכנון עירוני במטרה להציע ?ארגז כלים? בתחום התכנון העירוני המשלב כלים של חישה מרחוק. השאלה המרכזית שנשאל במהלך הקורס היא באיזו מידה ניתן לשכלל תהליכי תכנון עירוני על ידי שילוב כלים של חישה מרחוק או במילים אחרות, באיזו מידה ניתן לתכנן טוב יותר את העיר תוך שילוב חישה מרחוק בתהליכי התכנון.הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

עבודת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה, תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםמבוא לגיאואינפורמטיקה א' (03491606) +מבוא לגיאואינפורמטיקה ב' (03491608) +מבוא לתכנון עירוני ואזורי (03491303) אומבוא לסביבת האדם (03491407)


tau logohourglass00:00