חזרה

סילבוס

מספר קורס 0349-3004-01
שם הקורס תכנון עירוני תשתיות מים ושפכים
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים -
גאוגרפיה וסביבת האדם
מרצה פרופ' דרור אבישרצרו קשר
מרצה פרופ' רויטל חתוקהצרו קשר
צור קשר דוא"ל: droravi@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
צור קשר דוא"ל: hatuka@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: יד אבנר , חדר: 305
אופן ההוראה סמינר
שעות סמסטריאליות 4
סמסטר ב' תשפ"א
יום ב
שעות 08:00-10:00
בניין
חדר
סמסטר ב' תשפ"א
יום ב
שעות 10:00-12:00
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

א. מטרות

קורס זה משלב בין נושאים תכנוניים וסביבתיים ומבוסס על לימוד באמצעות פרויקט (project based learning). מטרת הקורס הינה לעשות אינטגרציה בין שדות ידע שונים, המרחב העירוני ותשתיות מים ושפכים, ולהכיר מתודולוגיות באמצעותם ניתן לבחון את המרחב העירוני ותשתיות מים ושפכים. בקורס נתמודד עם מקרי מבחן שונים וננתח אותם במגוון כלים. יחד נגבש חוות דעת כוללת להערכה של המקרים מפרספקטיבה תכנונית וסביבתית.

ב. תכנית הקורס

בתחום התכנון:
1. ניתוח מרחבי ותכנוני של מקרי מבחן.
2. ראיונות עם קובעי המדיניות (אדריכלים ומתכנני העיר) שיש להם זיקה למקרי המבחן.
3. שאלונים לתושבים/משתמשים ביחס למצב הקיים.
4. הכרות עם מגוון כלי ההערכה כמו למשל SWOT
5. גיבוש מסקנות באופן דיאגרמתי

בתחום המים:
1. הכרת מערכות המים בעיר, מבחינה הנדסית, וכימית.
2. הכרות עם המורכבות של מים בעיר
3. ניתוח מרחבי של מקרי בוחן
4. גיבוש מסקנות והבנת מורכבות הבעיה

ג. מהלך הקורס ודרישות

השיעורים בקורס כוללים דיונים תיאורטיים ותרגילים מעשיים בזוגות. כל שיעור יכלול דיון ראשוני, תרגיל קצר ודיון מסכם. במהלך הקורס ישולב סיור במתחמים הנבחרים שמטרה להכין את התלמידים לעבודה העצמית הנדרשת בשטח במסגרת הפרויקט.

עבודת הסיום: דו"ח הערכה המבוסס על כלים מתחום התכנון והסביבה ביחס למקרי המבחן.הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

עבודת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה, תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםמבוא לתכנון עירוני ואזורי (03491303) אומבוא לסביבת האדם (03491407) +מבוא למדעי כדור הארץ (03411201)


tau logohourglass00:00