חזרה

סילבוס

מספר קורס 0349-4235-01
שם הקורס תכנון אזורי ומטרופוליני
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
גאוגרפיה וסביבת האדם
מרצה פרופ' רויטל חתוקהצרו קשר
צור קשר דוא"ל: hatuka@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: יד אבנר - גיאוגרפיה , חדר: 305
אופן ההוראה שיעור ותרגיל
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר ב' תשפ"א
יום ד
שעות 14:00-16:00
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

בשונה מן האזוריות המסורתית, האזוריות החדשה רואה באזורים יחידות חברתיות חשובות וחיוניות, המפיקות כוח יצרני עוצמתי המשמש לפיתוח כלכלי, לחדשנות טכנולוגית וליצירתיות תרבותית. מהן המגמות החדשות באזוריות? מהו היחס בין העיר לאזור? מי יכול להפסיד ולהרוויח מסדר יום אזורי?

לקורס זה שני נדבכים:
1. תיאוריות על העיר-אזור. חלק זה יתמקד בהיסטוריה של האזוריות בישראל ובעולם ויבחן את המתח בין תאוריות של אזוריות מסורתית ועכשווית.
2. תכנון אזורי. בחינה של מגוון תכניות אזוריות, חשיבותם והמאפיינים שלהן.

דרך הלימוד: הרצאות ודיונים כיתתיים. לשיעורים ולתרגילים יתלווה חומר קריאה שנועד להכרות קונקרטית עם הנושאים הנלמדים. דרישות הקורס: קריאה והשתתפות בשיעור [30%]. עבודה מסכמת [70%].טרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

עבודת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםמבוא לתכנון עירוני ואזורי (03491303)

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00