חזרה

סילבוס

מספר קורס 0349-4236-01
שם הקורס זהויות, תכנון והעיר הנאו ליברלית
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
גאוגרפיה וסביבת האדם
מרצה פרופ' טובה פנסטרצרו קשר
צור קשר דוא"ל: tobiws@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: יד אבנר , חדר: 202
אופן ההוראה שיעור ותרגיל
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר ב' תשפ"ב
יום ד
שעות 16:00-18:00
בניין יד אבנר
חדר 115
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

הקורס מתמקד בניתוח היבטים חברתיים ובעיקר ריבוי הזהויות בעיר הגלובלית וביטויים בתיאוריות, מתודולוגיות ופרקטיקות תכנוניות במאה ה- 21. ביחוד ידונו היבטים אלו בעיר הנאו ליברלית המתאפיינת בהשפעה גוברת והולכת של המגזר הפרטי ושל הפרטה גוברת והולכת של שירותים חברתיים ועירוניים ואף של התכנון העירוני. בעזרת מודלים ומושגים שונים נפענח את האופנים שבהם מתמודדות ערים שונים עם הצורך להציג מדיניות תכנונית המתייחסת לריבוי זהויות יחד עם צרכים כלכליים , פוליטיים וחברתיים שונים הקשורים לפיתוח העיר וקביעת מדיניות תכנון עירונית.
דרישות קדם: מבוא לתכנון עירוני ואזורי ו/או תכנון עירוניטרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

עבודת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםתכנון מרחבי בישראל (03492521) אותכנון עירוני (03492527)


tau logohourglass00:00