חזרה

סילבוס

מספר קורס 0349-4244-01
שם הקורס ניתוח טופולוגי-מרחבי של סביבה עירונית
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
גאוגרפיה וסביבת האדם
מרצה פרופ' יצחק אומרצרו קשר
צור קשר דוא"ל: omery@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהרביעי 12:00 - 11:00
בניין: יד אבנר , חדר: 219
אופן ההוראה שיעור ותרגיל
שעות סמסטריאליות 4
סמסטר א' תשפ"ב
יום ד
שעות 12:00-16:00
בניין יד אבנר
חדר 232
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

חלקו הראשון של הקורס יתרכז בהכרת מושגים, גישות ושיטות לניתוח מרחבי וטופולוגי של סביבה עירונית, ובהם: מורכבות המערכת העירונית (urban system complexity), תיאוריית תחביר המרחב (space syntax): מדדים לוקאליים וגלובליים מבוססי תיאורית הגרף (Graph theory), ניתוח רשתות (network analysis) ו-'עולם קטן' (small world). התפלגות המדדים והשיטות ייושמו באמצעות תוכנות לניתוח מרחבי, טופולוגי וויזואלי של רשתות גיאוגרפיות על בסיס מידע גיאוגרפי ווקטורי.

חלקו השני של הקורס יתרכז בהכרת הקשר בין התכונות המרחביות, המורפולוגיות, והטופולוגיות של הסביבה העירונית לאופן שבו היא נתפשת ומיוצגת אצל בני אדם, כיחידים וקבוצות, ולדפוסי התנהגותם המרחבית בתחומים הבאים: התמצאות במרחב, בחירת מסלולי תנועה ודגם מרחבי של תנועת הולכי רגל וכלי רכב, התהוות מערך שימושי קרקע, אזורים חברתיים ותפקודיים, בטחון ובטיחות בעיר. יידונו דרכים ליישום הידע והשיטות שנלמדו בתכנון עירוני ואזורי.


דרך הלימוד: דיון בכיתה בהתבסס על קריאת מאמרים, הצגת מאמר ורפראט על ידי הסטודנטים ותירגול במעבדה.
דרישות קדם: מבוא לגיאואינפורמטיקה ב' (ממ"ג)
חובות הקורס: הגשת תרגילים, הצגת רפרט בכיתה והגשת עבודה מסכמתהסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

עבודת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםמבוא לגיאואינפורמטיקה ב' (03491608) אומבוא לגיאואינפורמטיקה ב' (06911608)


tau logohourglass00:00