חזרה

סילבוס

מספר קורס 0349-4255-01
שם הקורס היסטוריה עירונית בראי התכנון
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
גאוגרפיה וסביבת האדם
מרצה ד"ר ירון ירגן בלסלבצרו קשר
צור קשר דוא"ל: yaronbal@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: יד אבנר - גיאוגרפיה , חדר: 206
אופן ההוראה שיעור ותרגיל
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר ב' תשפ"א
יום ד
שעות 12:00-14:00
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

שם הקורס: היסטוריה עירונית בראי התכנון

סוג הקורס: שיעור לתואר שני.

תיאור הקורס:
קורס זה בוחן את התפתחות הערים הגדולות בארץ-ישראל במהלך המאות ה-19 וה-20: ירושלים, יפו, תל-אביב וחיפה. בתקופה זו, למעט תל-אביב, ערים אלה היו ערים מעורבות ? עובדה משמעותית בהתפתחותן העירונית. הקורס יעסוק מצד אחד את ההתפתחות העירונית הכללית של ערים אלה, תחילת התכנון העירוני המודרני, התפתחות השכונות מחוץ למרכז העירוני העתיק, היבדלות שכונתית, ועוד. הזווית השכונתית תתמקד בעיקר בתכנון השכונות היהודיות הראשונות, אשר השפיעו על התכנון השכונתי והעירוני בארץ. בנוסף, הקורס יסקור השפעות שונות על התפתחות הערים, בהן חילופי שלטון (עות'מאני-בריטי-ישראלי), צמיחה עירונית, מאבק לאומי ועוד. בהמשך נתמקד במספר תכניות עירוניות ונבחן כיצד הן תוכננו, מומשו, ומה השפעתן על המרקם העירוני כיום.

במידה ונהלי הבריאות יאפשרו זאת, נקיים יום סיור לימודי במרחב תל-אביב-יפו, במהלכו נאתר את השפעת התכנון העירוני ההיסטורי על המציאות בשטח.

נושאי לימוד עיקריים:
התפתחות מערכת התכנון העירוני בארץ-ישראל בעת החדשה, תכנון עירוני, יציאה מחומות, גבולות מוניציפאליים, השפעת תכנון היסטורי על נוף ההווה.

חובות התלמידים:
נוכחות והשתתפות פעילה בשיעורים וביום הסיור (אם יתקיים), קריאת חומר הקריאה.
דרישות קדם: אין.

ציון הקורס: מבחן 100%טרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00