חזרה

סילבוס

מספר קורס 0349-4288-01
שם הקורס סמינר מחלקתי
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
גאוגרפיה וסביבת האדם
מרצה פרופ' יצחק אומרצרו קשר
צור קשר דוא"ל: omery@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהרביעי 12:00 - 11:00
בניין: יד אבנר , חדר: 219
אופן ההוראה קולוקויום
שעות סמסטריאליות
סמסטר ב' תשפ"ב
יום ג
שעות 14:00-16:00
בניין יד אבנר
חדר 115
הלימודים מתקיימים כל שבועיים
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

בנוסף למכסת השעות לתואר, התלמידים חייבים להשתתף בסמינר המחלקתי של החוג לגאוגרפיה במשך 2 סמסטרים.

הסמינר מתקיים אחת לשבועיים. חלה נוכחות חובה בכל מפגשי הסמינר המחלקתי בסמסטר הנלמד לצורך קבלת ציון "עובר" בקורס.

ניתן להשלים מפגש/ים חסר/ים בסמסטר עוקב (בו לא רשומים לסמינר) באישור מזכירות החוג. הסמינר המחלקתי אינו נכלל במכסת השעות לתואר.טרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

נוכחות

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.tau logohourglass00:00