חזרה

סילבוס

מספר קורס 0349-4312-01
שם הקורס חישה מרחוק היפרספקטרלית
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
גאוגרפיה וסביבת האדם
מרצה פרופ' איל בן דורצרו קשר
צור קשר דוא"ל: bendor@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהשלישי 15:00 - 16:00
בניין: יד אבנר , חדר: 111
אופן ההוראה שיעור ותרגיל
שעות סמסטריאליות 4
סמסטר ב' תשפ"ב
יום ג
שעות 10:00-14:00
בניין יד אבנר
חדר 013
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

חישה מרחוק היפרספקטרלית הולכת ותופשת לה מקום חשוב במגוון דיסיפלינות ושימושים. הגישה ההיפרספקטרלית מניחה כי לכל חומר טביעת אצבע ספקטרלית המבוססת על הכימיה שלו ולכן אפשר לבסס זיהויים מרחוק של עצמים על בסיס טביעות אצבע ספקטרליות וכן לכמת אותם. הטכנולוגיה האלקטרואופטית מתקדמת בצעדי ענק ומה שהיה בחזקת יחידים לפני כ-10 שנים זמין נגיש וזמין כיום כמעט לכל. השימוש בטכנולוגיה עבור חישה מרחוק ממטוסים ולווינים דורש הבנה וידע מעבר לתחום החישה מרחוק הקלאסי המבבוסס על חישה פסיבית בערוצים ספקטרלים בודדים ומטרת הקורס להעניק בסיס מוצק לתלמידים כדי להשתמש בטכנולוגיה בצורה עצמאית. בקורס תבוסס הרחבה של ידיעות התלמיד מהקורסים הקודמים של חישה מרחוק שהתבססו במיוחד על חישה מרחוק פסיבית בעלת ערוצים בודדים ורחבים. תלמד ויוסבר ההבדלים הבסיסיים בין החישה הערוצית הקונבנציונאלית לשיטה הרב ערוצית. נערול סקירה הסטורית של הגישה ההיפרספקטרלית שהחלה בנאס"א בשלהי שנות ה80 של המאה הקודמת ונמשכת עד ימנו אנו של בתכניות חלל חשובות של סוכנויות חלל נוספות וזאת כדי ליעד את הטכנולוגיה ההיפרספקטרלית מהחלל לכל דורש. תעשה סקירה מקיפה של הישומים הנוכחיים והעתידיים ויושם דגש על היכולות הכמותניות של הטכנולוגיה. הקורס יורחב לנושאי האינטראקציה של הקרינה האלקטורמנגנטית עם החומר הן באטומוספירה והן בפני כדור הארץ (סלעים קרקעות מים וצמחים) ותלמד היכולת הכמותית לאפיין מרכיבים בתת הפיקסל. תערך סקירה רחבה של חיישנים קיימים על פלטפורמות אווירות וחלליות תוך אפיון אלקטרואופטי שלהם ושיטות רכישת מידע ספקטרלי מרחוק ? מחישני WHISK BROOM עד לחיישני SNAP SHOT . התלמידים יחשפו למשימות בינלואמיות בנושא ההיפרספקטרלי תוך שיתופם בתההליכי התכנון של הלווין ההיפרספקרטלי של ESA וNASA. יסוקר הפוטנציאל הנוכחי והעתידי של חישה היפרספקטרלית. בקורס נלמד לראשונה על החישה ההיפרספקטרלית התרמית ונבדוק את הערך המוסף שלה לתחום האופטי. התלמידים יחשפו בעבודה מעשית להפעלת חישנים היפרספקטרלים וירכשו מידע כזה לתרגול. החסרונות של השיטה לעומת היתרונות יתרונות יחודדו גם הם. יכולת עבודה עצמית (קליטה, עיבוד וניתוח) של נתונים גלמיים היפר ספקטרליים עד למוצר המוגמר הנו חלק חשוב בפועלות הקורס. ילמדו: בדיקות איכות ורמת אות לרעש, תיקונים בסיסיים, ניתוחים סטטיסיטיים, כריית מידע ספקטרלי, חישה של האטמוספירה, ליתוספירה, הידרוספירה וביוספירה. תכנון גיחה, מדידות אימות בשדה, הכנת נתונים לניתוח. תיקונים אטמוספיריים, רדיומטרים וגיאומטרים, שיטות ניתוח מתקדמות לאיתור אבני בנין ספקטרליים. הקורס מושתת על תכנת ENVI (נדרש ידע מוקדם) ובסופו ינתן פרוייקט גמר המבוסס על נתונים מאחד החישנים הפעילים כיום בעולם, בשיתוף עם מעבדו בינלואמיותטרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

עבודת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםחישה מרחוק למתקדמים (03494434)


tau logohourglass00:00