חזרה

סילבוס

מספר קורס 0349-4333-01
שם הקורס פרויקט יישומי- מסלולי התחדשות עירונית
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
גאוגרפיה וסביבת האדם
מרצה פרופ' רויטל חתוקהצרו קשר
צור קשר דוא"ל: hatuka@tauex.tau.ac.il
שעות קבלה בתאום מראשבניין: יד אבנר , חדר: 305
אופן ההוראה פרוייקט
שעות סמסטריאליות 4
סמסטר א' תשפ"ב
יום ד
שעות 14:00-18:00
בניין יד אבנר
חדר 104
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

במהלך השנים האחרונות חל עיסוק מואץ בתחום של התחדשות העירונית במטרה לגרום לניצול יעיל יותר של הקרקע, התשתיות, ומוסדות הציבור באמצעות תוספת זכויות בנייה באזורים אלה. על מנת לקדם יעד זה החליטה הממשלה על הפעלת שני מסלולים: מסלול "פינוי ובינוי" ומסלול "עיבוי". שני המסלולים נועדו לאפשר תוספת זכויות בנייה באזורים מבונים, כאשר ההבדל המהותי ביניהם הוא שבמסלול "עיבוי" אין צורך לנקוט בפעולות של פינוי. כמו כן, גם תהליך המיון, תנאי הסף והקריטריונים לדירוג המתחמים שעומדים בדרישות המיון, שונה בין המסלולים. הקורס יתמקד בנושאים של הנוגעים למדיניות של "עיבוי".

הקורס מתמקד בסוגיית ההתחדשות העירונית תוך כדי עבודת צוות שעניינה טיפול מעשי בדילמה או בעיה סביבתית-חברתית. בשיתוף פעולה עם מומחים נבחן לעומק את האפשרויות השונות בישום מתודולוגיות וכלים בחקירת האספקטים השונים של התחדשות עירונית. הקורס יכלול מפגש עם אנשי מקצוע מתוך הרשות, הכרות עם הסביבה, הכנת של דוחות ותסריטים אפשריים.

דרך הלימוד: פרויקט מעשי. לשיעורים ולפרויקט יתלווה חומר קריאה וסיורים, שנועד להכרות קונקרטית עם הנושא והאתר הנלמדים. דרישות הקורס: הגשת פרויקט מסכם.


קדם: שני קורסים בתכנון ( אחד מהם חייב להיות מיומנויות בתכנון/המרחב הציבורי). קורס זה הינו אינטנסיבי ומיועד לסטודנטים אשר נמצאים בשלב מתקדם בלימודיהם.הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

פרוייקט

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםמיומנות בתכנון (03494511) אוהמרחב הציבורי (08816040)


tau logohourglass00:00