חזרה

סילבוס

מספר קורס 0349-4362-01
שם הקורס טיפול במים ושפכים
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
גאוגרפיה וסביבת האדם
מרצה פרופ' דרור אבישרצרו קשר
צור קשר דוא"ל: droravi@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור ותרגיל
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר ב' תשפ"א
יום ד
שעות 10:00-12:00
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

טיפול במים ושפכים

קורס של 2 שס. יינתן רקע לתהליכי זיהום. הקורס יתמקד בטיפול במי שתייה ובטיפול בשפכים, החל משיטות מסורתיות לשיטות טיפול מתקדמות. יושם דגש בחזית המחקר בטיפולים מתקדמים תוך הצגת מקרים ייצוגיים ופתרונות מעשיים.

הקורס יעסוק בהבנת מערכות מי השתייה ומי השפכים וכן ביישום טכנולוגיות מתקדמות.
הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה, תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםתהליכי זיהום מים (03492245)


tau logohourglass00:00