חזרה

סילבוס

מספר קורס 0349-4362-01
שם הקורס תהליכי זיהום וטיפול במים ושפכים
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
גאוגרפיה וסביבת האדם
מרצה פרופ' דרור אבישרצרו קשר
צור קשר דוא"ל: droravi@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור ותרגיל
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר ב' תשפ"א
יום ד
שעות 10:00-12:00
בניין יד אבנר
חדר 115
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

טיפול במים ושפכים

קורס של 2 שס. יינתן רקע לתהליכי זיהום. הקורס יתמקד בטיפול במי שתייה ובטיפול בשפכים, החל משיטות מסורתיות לשיטות טיפול מתקדמות. יושם דגש בחזית המחקר בטיפולים מתקדמים תוך הצגת מקרים ייצוגיים ופתרונות מעשיים.

הקורס יעסוק בהבנת מערכות מי השתייה ומי השפכים וכן ביישום טכנולוגיות מתקדמות.
הסילבוס המפורט מפורסם לתלמידי הקורס בלבד
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00