חזרה

סילבוס

מספר קורס 0349-4399-01
שם הקורס פרויקט יישומי: תכנון תנועה ושימושי קרקע בסביבה עירונית
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
גאוגרפיה וסביבת האדם
מרצה פרופ' יצחק אומרצרו קשר
צור קשר דוא"ל: omery@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהרביעי 12:00 - 11:00
בניין: יד אבנר , חדר: 219
אופן ההוראה פרוייקט
שעות סמסטריאליות 4
סמסטר ב' תשפ"ב
יום ד
שעות 12:00-16:00
בניין יד אבנר
חדר 232
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

לאחרונה הולכת וגוברת המודעות לחשיבות תכונות ומבנה מרחבי של הסביבה העירונית הבנויה לתפקוד, לדינמיקה ולחיוניות שלה. הפרויקט היישומי עוסק בקשר שבין המבנה המרחבי של רשת הדרכים, שימושי הקרקע (כדוגמת מסחר, פארקים, מוסדות חינוך ותחנות של תחבורה ציבורית) ותנועה, במיוחד תנועה לא-מוטורית (הליכה ברגל ורכיבה על אופניים).

הניסיונות להבין קשר זה חיוניים להבנת התפקוד והדינמיקה של העיר ומהווים חלק מהותי בשיח ובפרקטיקה התכנונית. מטרת הקורס להתנסות בתכנון שימושי קרקע ומסלולי תנועה לא-מוטורית באמצעות התחשבות בתכונות המרחביות-מורפולוגיות, תפקודיות וחברתיות של הסביבה עירונית ותוך יישום ידע ושיטות ניתוח רלוונטיים.

בשנת הלימודית תשפ"ב ייערך הפרויקט היישומי בישוב בית ג'אן שבגליל בשיתוף גורמי תכנון במועצה המקומית, שמטרתו שיפור הנגישות לבתי ספר וגני ילדים באמצעות תנועה לא-ממונעת בדרך קלה ובטוחה. לצורך זה ייבחנו תוואי הדרכים ע"פ תכנית המתאר המאושרת לבית ג'אן ויצעו פעולות בהקשר זה. תוצרי המחקר/הפרויקט יאפשרו לתכנן רשת דרכים ושימושי קרקע.

דרישות קדם: ניתוח טופולוגי-מרחבי של סביבה עירונית.טרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

פרוייקט

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםניתוח טופולוגי מרחבי (03494244) אוניתוח טופולוגי (06914244) +זרמים מתודולוגיים בגיאוג' (03494699)


tau logohourglass00:00