חזרה

סילבוס

מספר קורס 0349-4434-01
שם הקורס חישה מרחוק למתקדמים
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
גאוגרפיה וסביבת האדם
מרצה פרופ' איל בן דורצרו קשר
צור קשר דוא"ל: bendor@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהשלישי 15:00 - 16:00
בניין: יד אבנר - גיאוגרפיה , חדר: 111
אופן ההוראה שיעור ותרגיל
שעות סמסטריאליות 4
סמסטר א' תשפ"א
יום ג
שעות 10:00-14:00
בניין יד אבנר - גיאוגרפיה
חדר 014
סמסטר א' תשפ"א
יום ג
שעות 10:00-14:00
בניין
חדר
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

חישה מרחוק למתקדמים - תואר שני

פרופ' איל בן - דור

קורס זה הנו קורס מתקדם בחישה מרחוק המקנה ידע פיזיקלי לנושא החישה מרחוק בכלל ולחישה מרחוק האופטית בפרט. הקורס נועד להכשיר את התלמידים ללימודי המשך מתקדמים (למשל: חישה מרחוק היפרספקטרלית). הקורס איננו מאפשר התמחות עתידית או עבודה בתחום ולשם כך נדרש להשלים את קורסי ההמשך אשר מקנים לסטודנט בסיס רחב ומוצק להקלט במעגל העבודה והמחקר. הקורס מלווה בתרגול מעשי בתכנת ENVI וכולל ניתוחי הדמאות בסיסיים מרמת הנתונים הגלמיים עד לקבלת מפות תמתיות. נושאי הלימוד המרכזיים: קרינה אלקטרומגנטית, חלונות אטמוספירים, אופטיקה של חישנים, פלטפורמות, סידור מרחבי של נתונים והכנתם לניתוח, העין כמכשיר, מבנה בסיסי של חישנים (אופטיקה ואלקטרוניקה) ניתוח על בסיס צבע, הדגשת עצמים קרקעים, סינון, תיקונים גיאומטרים, רדיומטריים ואטמוספירים, טביעת אצבע ספקטרלית של עצמים ויכולת זיהויים בהדמאה, אנליזות סטטיסטיות, מיון מכוון ולא מכוון, מערכות חלל ואויר פוטנציאל התחום דוגמאות נבחרות בניטור הסביבה.לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

בחינה סופית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםחישה מרחוק (03492918) אויסודות החישה מרחוק (06912918)

דרישות קדם ספציפיות בקורס בהתאם לתוכנית הלימודים הנלמדת,
מופיעות בדף הידיעון של התוכניתtau logohourglass00:00