חזרה

סילבוס

מספר קורס 0349-4522-01
שם הקורס חוקי תכנון ובניה: היבטים משפטיים וכלכליים
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
גאוגרפיה וסביבת האדם
מרצה ד"ר בועז ברזיליצרו קשר
צור קשר דוא"ל: boaz1965@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהבתאום מראש
אופן ההוראה שיעור ותרגיל
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר א' תשפ"ב
יום ד
שעות 18:00-20:00
בניין יד אבנר
חדר 120
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

הקורס מציג את תהליכי התכנון העירוני והשלכותיהם המרחביות, החל מהכרת המוסדות התכנוניים, סמכויותיהם ומדרג קבלת ההחלטות, הכנת תכניות בניין עיר והקניית יכולת לקרוא, להבין ולנתח תכניות בניין עיר. השלכות קנייניות - משפטיות וכלכליות של התכנון כגון: הפקעות, פגיעות בגין נזקי תכנון, ופרויקטים מיוחדים (כגון: התחדשות עירונית, שימור מבנים וכד'), הגמישות התכנונית והשלכותיה המרחביות האפשריות. בחינת העלות הציבורית וההשפעות החיצוניות המרחביות של התכנון.
מתודולוגית יתבסס הקורס על הרצאות ותרגילי סיכום (עבודת בית). כהכנה להרצאות, כהשלמה והרחבה להן, יופנו התלמידים בכל שיעור לקריאת המקור הרלוונטי מתוך הספרות המקצועית והאקדמית לרבות פסקי דין מנחים, תוך שילוב בין המחקר האקדמי לידע היישומי. קריאת החומר חשובה להשלמה ולהבנת ההמשך.
דרישות ומטלות הקורס: השתתפות בשיעורים, קריאת החומר אליו יופנו התלמידים, ביצוע תרגילים ובחינה סופית.

ציון: 100% בחינה סופית
סטודנטים יורשו להגיש עבודת סמינריון באישור המחלקה. במקרה זה יהיו פטורים מהמבחן הסופי אולם לא פטורים מיתר דרישות ומטלות הקורס.

לסילבוס המפורט
מטלות הקורס

עבודת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.tau logohourglass00:00