חזרה

סילבוס

מספר קורס 0349-4625-01
שם הקורס תכנון תואם אקלים וסביבה
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
גאוגרפיה וסביבת האדם
מרצה פרופ' עודד פוצ'טרצרו קשר
צור קשר דוא"ל: potchter@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהשלישי 18:00 - 17:00
בניין: יד אבנר , חדר: 119
אופן ההוראה שיעור
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר א' תשפ"ב
יום ג
שעות 18:00-20:00
בניין יד אבנר
חדר 115
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

בעולם של שינויים אקלימיים מהירים, שבחלקם הגדול הם תוצר של הפעילות האנושית האינטנסיבית, העיר מהווה את אחד מסוכני השינויים הסביבתיים הגדולים ביותר. בהקשר זה תכנון תואם אקלים וסביבה יכול למתן את שינויי האקלים ולהפחית את השפעתם השלילית על תושבי העולם. תכנון תואם אקלים וסביבה יאפשר יצירת סביבה נוחה יותר למגורי האדם וימנע נזקים ומטרדים סביבתיים. מטרת השיעור היא לחדד את מודעות התלמידים לחשיבות שילוב גורמי אקלים וסביבה בתהליכי תכנון ובנייה, ללמד דרכים ושיטות לתכנון תואם אקלים וסביבה ולפתח סוכני שינוי לבניית ערים עמידות לשינויי אקלים.מטרות הקורס: לימוד חשיבות שילוב גורמי אקלים וסביבה בשלבים השונים של תהליכי תכנון ובנייה, החל מהתכנון הלאומי, המשך באזורי, באורבני, שכונתי, והבית הבודד. לימוד אמצעים למניעת נזקים ומטרדים סביבתיים ולימוד דרכים להשגת נוחות אקלימית במרחב מגורי האדם תוך ניצול פרמטרים אקלימיים טבעיים. הצגת מתודולוגיה לתכנון אקלימי, הצגה של אסטרטגיות לתכנון אקלימי באזורי אקלים שונים ודוגמאות ליישומה בארץ ובעולם.
דרישות קדם: מבוא לאקלים
חובות התלמידים: השתתפות בשעורים על פי התקנון, השתתפות בסיור ועבודת שדה. בחינה מסכמת (100%).טרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

בחינת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםמבוא לאקלים ובעיות הסובב (03491503)


tau logohourglass00:00