חזרה

סילבוס

מספר קורס 0349-4626-01
שם הקורס סדנה בתכנון אקלימי-סביבתי
יחידה אקדמית הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר -
גאוגרפיה וסביבת האדם
מרצה פרופ' עודד פוצ'טרצרו קשר
צור קשר דוא"ל: potchter@tauex.tau.ac.il
שעות קבלהרביעי 11:00 - 10:00
בניין: יד אבנר , חדר: 119
אופן ההוראה סדנה
שעות סמסטריאליות 2
סמסטר ב' תשפ"ב
יום ג
שעות 18:00-20:00
בניין יד אבנר
חדר 115
אין סילבוס

תוכן הקורס ומטרתו

מטאות הקורס לימוד של כלים ושיטות לתכנון אקלימי וסביבתי ברמת האזור, העיר, השכונה והבית הבודד ויישומם בתהליכי תכנון ובניה. הקורס יתמקד בתפקידו ובמקומו של המתכנן האקלימי-סביבתי בצוות התכנון בשלבי התכנון השונים, תוך הדמיה של תהליך חקר ותהליך תכנוני בפרויקט נבחר.
נושאי הקורס:
צוות התכנון הכולל ומיקומו של הקלימטולוג: הרכב הצוות, תפקידים וגבולות אחריות, הדרישות מהמתכנן האקלימי-סביבתי
שיטות לניתוח טופו-אקלימי: הצגת הטופוגרפיה ותנאי האקלים הנגזרים ממנה, מקורות לאיסוף נתוני אקלים וסביבה, השלמת נתונים בעזרת אינטרפולציות. מיפוי טופו-אקלימי.
לימוד שיטת התקשורת בין המתכנן האדריכל, המהנדס והמתכנן האקלימי: הכנת תסקיר אקלימי, הכנת קלימוגרפים, טבלאות ביו-אקלימיות ותרשימים אקלימיים לשימוש אדריכלי.
בניית מפות איכות אקלימית: ערכית עדיפויות בניה, שיטות למיפוי והצגה משולבת של תנאי אקלים, טופוגרפיה וסיכונים סביבתיים.
לימוד שיטות לתכנון סולרי פסיבי: לימוד שימוש במעגלי סמיתסונוב, חישובי הצללה סלקטיבית, בניית מניפת צל, חישוב המעטפת הסולרית וזכויות שמש.
לימוד שיטות לניתוח משטר הרוחות ושילובו בתכנון ובניה: חישובי אוורור בתוך מבנים, חישובי זרימת רוח סביב מבנים, חישובי פרופיל הרוח האנכי.
תכנון שטחים עירוניים פתוחים: ההבדלים התפקודיים בין שצ"פים, הדרישות התרמיות הנדרשות משצ"פ ותכנון תואם אקלים של שטחים עירוניים פתוחים מסוגים שונים.
יישום תכנון תואם אקלים וסביבה בפרוייקט תכנוני נבחר: בחירת מיקום, ניתוח אקלימי של המיקום הנבחר. בחירת אתר, ניתוח טופואקלימי של האתר הנבחר והכנת מפת איכות אקלימית. בנית הצעה לשימושי קרקע התאם לתנאי האקלים והסביבה. תכנון שכונת מגורים סולרית. תכנון אקלימי של מבני ציבור ושצפ"ים. תכנון בית מגורים תואם אקלים.טרם פורסם סילבוס מפורט
מטלות הקורס

עבודת בית

ייתכנו מטלות נוספות
רשימת המטלות המלאה תופיע בסילבוס המפורט של הקורס.

קורסי קדם נדרשיםמבוא לאקלים ובעיות הסובב (03491503) +תכנון תואם אקלים וסביבה (03494625)


tau logohourglass00:00